Psykologiset tekijät riskinoton takana: mitä hyötyä riskinotosta on?

Houkutteleeko laskuvarjohyppääminen, jättimäisissä aalloissa surffaaminen tai kaikkein hurjimmat vuoristoradat? Sana “riski” saattaa tuoda mieleen joko jännityksen, innostumisen tai pelon tunteita. Ehkä niitä kaikkia. Siinä missä joku toinen ottaa jatkuvasti isoja ja pieniä riskejä, toinen miettii kaiken hyvin tarkkaan ja tekee siirtoja vain, mikäli on asioista aivan sataprosenttisen varma, jos silloinkaan. Joillekin riskinotto tuntuu vaaralliselta ja turvattomalta. Osa ihmisistä taas kaipaa elämäänsä voimakkaita tunne-elämyksiä ja jännitystä, mikä usein johtaa riskien ottoon elämän eri osa-alueilla. Riskinotto tähtää hyvän olon maksimointiin ja huippuelämyksiin. Jos riskinotto osoittautuu onnistuneeksi valinnaksi, se tuottaa enemmän mielihyvää, ja mahdollisesti suuremman palkinnon kuin varma valinta, mikä puolestaan lisää riskinoton todennäköisyyttä tulevaisuudessa. Riskinotto mahdollistaa onnistumisen ja hallinnan kokemuksia, mikä saa olon tuntumaan voittamattomalta.  

Jännitystä ja mielihyvää 

Joidenkin teorioiden mukaan joillakin ihmisillä on niin sanottu seikkailugeeni tai jännityshakuinen persoonallisuuspiirre. Voimakkaita elämyksiä tavoittelevat ihmiset nauttivat vaaran tunteesta ja vauhdin hurmasta. Se saa heidät tuntemaan olevansa elossa. Kokemus riskialttiista tilanteesta saa kehossa aikaan adrenaliinihuuman. Adrenaliini on hormoni, jota keho pumppaa stressaavissa ja uhkaavissa tilanteissa. Se aktivoi elimistön joko taistelemaan tai pakenemaan. Adrenaliini kiihdyttää sydämen sykettä, laajentaa verisuonia ja lisää hikoilua sekä kasvattaa tarkkaavaisuutta. Adrenaliini lisää suorituskykyä selviytyä mahdollisesta vaarallisesta tai haastavasta tilanteesta. Taipumus riskinottoon ja jännityshakuisuuteen saattaa ilmetä esimerkiksi extreme-lajien harrastamisessa tai rahapelien pelaamisessa. Mahdollisuus onnistumiseen ja itsensä ylittämiseen motivoi. Jatkuviin adrenaliinihuippuihin saattaa kuitenkin jäädä koukkuun, sillä adrenaliini antaa taipumuksen riippuvuutta aiheuttavaa käytöstä kohtaan.

Toinen hormoni, joka vaikuttaa ihmisten haluihin ja tunteisiin on dopamiini, joka tunnetaan niin sanottuna mielihyvähormonina. Se vaikuttaa piristävästi. Dopamiini ei saa tuntemaan mielihyvää siitä, mitä meillä jo on, vaan se palkitsee siitä, että haluamme jotakin. Keho vapauttaa dopamiinia silloin, kun odotamme jotain miellyttävää tapahtuvan. Sen tuotanto aktivoituu myös silloin, kun koemme jotain uutta. Lupaus lempisuklaan syömisestä, nautintoaineista, seksistä tai mahdollisesta vedonlyönti– tai lottovoitosta saavat dopamiinitasot kropassa nousemaan. Dopamiinin aikaansaama euforinen tunne on kuitenkin ohimenevä. Se palkitsee, kun saavutamme mitä haluamme, mutta samalla se nostaa panoksia: haluamme aina vain lisää. Kun riskinotosta saatava euforinen jännitys kehittyy pakkomielteiseksi, johtaa se usein riippuvuuteen. 

Persoonallisuuden vaikutus riskinottoon

Ihmisten sanotaan olevan riskinottajia. Jos Homo Sapiens ei olisi koskaan ottanut riskiä lähteä tutkimaan maailmaa, emme olisi tässä. Tutkimusten mukaan ihmisten taipumuksilla ottaa riskejä, on kuitenkin eroja. Esimerkiksi tietyt luonteenpiirteet vaikuttavat siihen, kuinka halukas ihminen on ottamaan riskejä, ja minkälaisia riskejä. Ne, jotka murehtivat muita enemmän ja ne, jotka ovat luonteeltaan varovaisia, eivät ole yleisesti ottaen suuria riskinottajia. He pohtivat asioita monelta kantilta ennen päätöksen tekoa, ja usein mieluummin pitäytyvät vanhoissa, hyviksi todetuissa ratkaisuissa. Jotkut välttävät riskejä epäonnistumisen pelossa, sillä epäonnistuminen herättää heissä häpeää. Riskinottajat puolestaan eivät pelkää epäonnistumista, ainakaan yhtä paljon. He tekevät päätöksiä yleensä nopeasti ja ovat uteliaita kokeilemaan uutta.

Myös monet muut tekijät vaikuttavat ihmisten käytökseen. Yhteiskunnassa hyväksytyt normit, kotona opitut ajattelu- ja käytösmallit, joukkoon kuulumisen kaipuu sekä kaveriporukan painostus voivat vaikuttaa siihen, minkälaisia päätöksiä teemme ja minkälaisia riskejä olemme valmiit ottamaan. Mielenkiintoista on myös se, että monissa tutkimuksissa on havaittu miesten arvioivan riskejä lievemmin ja pitävän niitä keskimäärin vähemmän merkittävinä kuin naiset. Myös korkean testosteronin määrän on osoitettu olevan keskeinen tekijä miesten riskikäyttäytymisessä. 

Terveen itsevarmuuden omaava ihminen tiedostaa heikkoutensa ja vahvuutensa eikä ota ajattelemattomia, turhia riskejä. Harkittua riskinottoa on osata perääntyä ajoissa. Sen sijaan liiallisesta itsevarmuudesta on usein vain haittaa. Ylisuuri itseluottamus, eli harha omasta paremmuudesta on melko yleinen ilmiö. Ylisuurella itseluottamuksella varustettu ihminen yliarvioi omat taitonsa ja kykynsä muihin verrattuna. Se aiheuttaa vääristyneitä arvioita todellisuudesta. Liiallinen itsevarmuus käytännössä saattaa johtaa esimerkiksi pelikassan tuhlaamiseen pokeripöydässä alta aikayksikön, mahdottomien uudenvuodenlupausten asettamiseen tai riskialttiiseen käyttäytymiseen liikenteessä. 

Mitä hyötyä riskin ottamisessa on?

Riskin ottaminen ei aina ole kannattavaa. Kun negatiivisten seurausten mahdollisuus on todella suuri tai jopa hengenvaarallinen, on parasta hakea adrenaliini- tai dopamiiniryöppyä jostain muualta. Myös uskomukset ja ajatusvirheet, kuten todennäköisyyden tulkitseminen väärin, käy helposti. Ihmisillä on taipumus päätöstä tehdessään yliarvioida erittäin epätodennäköisten tapahtumien todennäköisyyttä, ja taas vastaavasti aliarvioida lähes varmojen tapahtumien todennäköisyyttä. Elämää ei voi kuitenkaan elää ilman riskejä. Riskien ottaminen voidaankin jakaa hyviin ja huonoihin, tai turhiin riskeihin. 

Riskien ottaminen pienissä annoksissa on todettu olevan hyödyllistä niin aivojen terveydelle kuin kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Erään tutkimuksen mukaan onnellisimmat ihmiset uskaltavat ottaa riskejä. Olet varmasti kuullut oman mukavuusalueen ulkopuolelle astumisen tärkeydestä. Jos ikinä ei uskalla kokeilla mitään uutta, moni asia voi jäädä elämässä kokematta. Jos aina tilaat samassa ravintolassa saman annoksen, et ikinä löydä uutta lempiruokaasi. Jos et pyydä ihastustasi treffeille, voi olla, että menetät mahdollisuuden elämäsi rakkauteen. Riskin ottaminen saattaa avata ovia uusille mahdollisuuksille ja kokemuksille. Vaikka riskin ottaminen tuntuisi pelottavalta, voi sitä harjoitella ja samalla opetella luottamaan omiin valintoihin. Onnistumisen kokemukset kasvattavat itseluottamusta ja uskoa omiin kykyihin. Se ei pelaa, joka pelkää – vai miten se oli? 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *