Etsitkö kamppailuharrastusta? Aloita suoraan tästä uusi aihe valmiiden kysymysten kanssa ja odota, kun konkarit vastaavat sinulle. :boxing2:

Opettajien voimankäyttö

Keskustelua suojelu- ja turvallisuusammateista

Valvoja: Valvoja

Kuvake
JanneM
etupotkija
Viestit: 20278
Lauteille: Tammikuu 2005
Paikkakunta: JKL

Opettajien voimankäyttö

Viesti JanneM »

Illu kirjoitti: maalis 8, 2024, 12.37 Ei kai vartijan toimivaltuuksien kanssa ole mitään ongelmaa toimia perusopetuksessakaan (se, että onko tämä nyt oikea ratkaisu on taas eri tarina).

Opettajalla on perusopetuslain mukaisesti oikeus antaa häiritsevälle oppilaalle poistumismääräys luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta (36 §), edelleen on oikeus poistaa oppilas tilasta, jos hän ei noudata määräystä (36 b §). Lisäksi tietyillä kriteereillä on oikeus evätä oppilaan osallistuminen opetukseen työpäivän ajaksi (36 §, 3 mom. opetukseen osallistumisen epääminen), jota voidaan tehostaa rehtorin tai opettajan toimesta taas poisto-oikeudella, mikäli oppilas ei poistu saatuaan tiedon opetuksen epäämisestä. (36 b §). Näiden turvaamiseksi taas on säädetty oikeudesta voimakeinojen käyttöön. Toimivalta rakentuu tässä melko selkeästi ja nousujohteisesti, ja siinä lisääntyy myös toimivallan käyttäjän vastuu, on mm. tarjottava psykologin ja kuraattorin palveluita, mikäli evätään oppilaan osallistuminen opetukseen.

Tämän lisäksi opetuksen järjestäjän on laadittava järjestyssäännöt tai järjestysmääräykset, joissa mm. edistetään turvallisuutta. Näissä voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä, sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella. (29 §)

Vartijalla taas on LYTP:n (15 §) mukainen poisto-oikeus, jos on ilmeistä ettei henkilöllä ole toimeksiantajan asettamien ehtojen perusteella oikeutta oleskella vartioimisalueella ja edelleen voimankäyttöoikeus poiston toteuttamiseksi tietyillä kriteereillä. Mikäli koulu on vartioimisalue ja oppilaalta on evätty osallistuminen opetukseen, voi vartija suorittaa tämän poiston, sillä oppilas oleskelee koulun alueella ilmeisen oikeudettomasti. Toki tämän voi vielä erikseen määritellä siellä järjestyssäännöissä, jos haluaa tehostaa tuon toimivaltaisuutta, mutta ei se nyt lienee tarpeellista.

Tässähän vartijan rooli jää tukevaksi, niinkuin pitääkin. Opettaja on julkisen vallan käyttäjä evätessään konkreettisesti opiskelijan oikeuden osallistua opetukseen, joka on perusoikeus (PL 16 §). Toki vartijakin sitä julkista valtaa käyttää toteuttaessaan poistotoimenpidettä (varsinkin voimakeinoja käyttäessään), mutta näkisin, että nuo opetuksen epäämiset voisivat mennä sinne merkittävän julkisen vallan käytön puolelle, jota voi ainoastaan viranomainen käyttää, sillä siinä se konkreettinen päätös tuosta sivistysoikeuden polkemisesta tehdään.

Vartija siis hoitaa poiston voimankäytöllisen osion oman lainsäädäntönsä viitekehyksessä, kun oppilaalla ei ole enää oleskeluoikeutta koulun tiloissa. Päätös tästä on tehty taas viranomaisen toimesta, jonka on luonnollisesti oltava läsnä tilanteessa - olisihan se toki hassua jos opettaja ei olisi opetustilanteessa läsnä muutenkin. Edelleen vartijaa voitaisiin tarvita tuossa toimintaympäristössä poistamaan muita, kuin oppilaita, jotka saattaisivat tulla oikeudetta koulun alueelle, nämä olisi toki eriteltävä järjestyssäännöissä.

Mikäli järjestyksenvalvoja toimisi tuossa ympäristössä, voisi ongelmia syntyä tilanteissa, jossa järjestyksenvalvoja poistaa päätöksellään ja omalla toimivaltuudellaan, esimerkiksi häiriökäyttäytymisen perusteella, koulun oppilaan ja siten konkreettisesti epäisi hänen osallistumisensa opetukseen, johon vain opettajalla ja rehtorilla on säädetty toimivalta.

Ei muuta, kuin piirivartijat kiertelemään kouluja ja hälytyksenä poistamaan oppilaita, hyvä siitä varmasti tulee. Kai joku myy tällaista palvelua jo?
Tämä tapaus tulisi mahdolliseksi vain jos oppilas poistetaan koulusta loppu päivän ajaksi, tai erotetaan koulusta määräajaksi ja jollain syyllä voitaisiin katsoa ettei oppilaalla olisi oikeutta oleskella koulun alueella. Tästä huolimatta oppilas tulisi koulun alueelle ja käyttäytyisi mahdollisesti uhkaavasti. Näkisin että mikäli tämänlaista ongelmaa olisi jonkun oppilaan kohdalla olisi poliisi parempi ratkaisu kuin vartija. Varsinkin kun sitä vartijaa ei voi käyttää oikein missään muissa voimankäytöllisissä tilanteissa.
-Janne Maunonen-
**No jasinui salmul saralra**
JKL Fight Club
Defendo JKL
American Defendo Academy
Illu
polveenpotkija
Viestit: 119
Lauteille: Kesäkuu 2007
Paikkakunta: Espoo

Opettajien voimankäyttö

Viesti Illu »

YJT kirjoitti: maalis 8, 2024, 14.18 Mielenkiintoista pohdiskelua. Tästä piirivartijatoiminnastahan tosin on moneen kertaan todettu, että ei ole hyvä ajatus, vaan että henkilön tulisi olla oppilaille tuttu naama; koulun henkilökuntaa.
Juuri näin, en oikein itsekään näe siinä mitään hyötyä, vaikka teknisesti se mahdollista olisikin :D Yksityisen turvallisuusalan hyödyntämisessä tämä toki olisi kustannustehokkain ratkaisu, mutta kyllä oppilaitosympäristössä pitää miettiä kokonaisuutta. Onhan näitä viritelmiä ollut, esimerkiksi siviiliasuisia vartijoita suojaamassa tiettyjä opettajia henkilösuojaustoimeksiantona, mutta toki ovat täysin marginaalitapauksia.
JanneM kirjoitti: maalis 8, 2024, 15.11 Tämä tapaus tulisi mahdolliseksi vain jos oppilas poistetaan koulusta loppu päivän ajaksi, tai erotetaan koulusta määräajaksi ja jollain syyllä voitaisiin katsoa ettei oppilaalla olisi oikeutta oleskella koulun alueella. Tästä huolimatta oppilas tulisi koulun alueelle ja käyttäytyisi mahdollisesti uhkaavasti. Näkisin että mikäli tämänlaista ongelmaa olisi jonkun oppilaan kohdalla olisi poliisi parempi ratkaisu kuin vartija. Varsinkin kun sitä vartijaa ei voi käyttää oikein missään muissa voimankäytöllisissä tilanteissa.
Toki vartijalla olisi mahdollisuus poistaa oppilas myös sieltä luokkahuoneestakin opettajan sijasta, silloin kun opettaja näin päättäisi. Tällöinhän oppilas opiskelee luokkahuoneessa ilmeisen oikeudettomasti. Samoin vartija voisi estää oppilaan pääsyn takaisin koulun alueelle, mutta kyllähän tällaisissa tilanteissa, joissa oppilas pyrkii takaisin etenkin uhkaavana, poliisi tulisi kutsua paikalle varsin nopeasti. Näkisin muutenkin, että jonkun "ulkopuolisen" toimijan hyödyntäminen tuollaiseen tehtävään olisi oltava poikkeuksellista ja silloin tilanteen oltava vakavuudeltaan sellainen, että tuota opetuksen epäämistä sovellettaisiin.

Ideaalitilanteessa toki poliisin apu on saatavilla aina kun sitä tarjotaan, ja yhteiskunnan näkökulmasta meidän pitäisikin pyrkiä siihen, että poliisille järjestetään resurssit tällaisten - ja myös niiden vähemmän kiireellisien - tilanteiden hoitamiseksi.

En siis henkilökohtaisesti pidä vartiointia hyvänä ratkaisuna tähän asiaan. Oppilaitosmaailmassa olen mm. erilaisten turvallisuushankkeiden yhteydessä keskustellut vartioinnin toteuttamisesta ja valitettavan paljon olen törmännyt oppilaitosten edustajien näkökulmaan siitä, että vartiointi = turvallisuus ja siten ratkaisu kaikkeen. Toisaalta törmään siihenkin näkökulmaan, että kaikille opettajille järjestetään kerran vuodessa jotain uhkatilannehömppää ja sillä saadaan nämä ongelmat ratkaistua. Tuollaisen koulutuksen järjestäminen useammin lienee vaikutuksiltaan enemmän negatiivista, koska se voi luoda väärää turvallisuuden tunnetta. Koulutusten jälkeen kuulee opettajilta miten nyt opittiin hienot otteet, joilla saadaan riehujat kuriin.

Mikäli tällaisia opettajien voimankäyttötilanteita tulee tietyissä paikoissa huomattava määrä, tulisi siellä luonnollisesti olla opettajia, jotka ovat kykeneviä siihen voimankäyttöön. Heille sitä koulutusta tulisikin tarjota, jotta voimankäyttö olisi suoritusvarmaa ja organisaation tulisi tämän lisäksi järjestää toimintamallit niin, että nämä opettajat ovat vaikeita tilanteita lähtökohtaisesti hoitamassa. Herääkin kysymys, että paljonko meillä on opettajia, jotka olisivat myös riittävän hyviä siinä voimankäyttöpuolessa ja suostuisivat tällaiseen tehtävään. Tiedän toki, että meillä on esimerkiksi luokkia psykiatrisessa avohoidossa oleville lapsille, joissa on erittäin päteviä opettajia mm. näidenkin tilanteiden hoitoon, mutta löytyykö näitä riittävästi muihinkin kouluihin?

Itse en henkilökohtaisesti ainakaan omassa työssä olisi valmis ottamaan mitään tuollaista meidän oppilaitoksen yleistä voimankäyttövastuuta, vaikka olenkin opettaja ja voimankäyttökouluttaja.
sikajudoka
munillepotkija
Viestit: 593
Lauteille: Helmikuu 2009

Opettajien voimankäyttö

Viesti sikajudoka »

Jos kouluissa laajemmin ryhdytään käyttämään vartijoita/järjestyksenvalvojia turvallisuuden parantamiseksi, toimivaltakysymykset pitäisi säätää tarkasti ja tyhjentävästi, sillä nykyisellään riski joutua syytteeseen oppilaan pahoinpitelystä on melko suuri. Koulunkäynninohjaajiakin on tuomittu pahoinpitelystä, kun riehuva oppilas on viety maahan hätävarjeluna. Tapauksesta löytyy tietoa tuolta motiivi-lehdestä. Ennen vanhaan mentiin enemmän maalaisjärjellä ja muistan, että omassa nuoruudessani kukaan ei kyseenalaistanut koulun vahtimestarin toimivaltuuksia. Nykyisin äijä olisi varmaan erotettu moneen kertaan ja haastettu rosikseen. Mitä tulee opettajiin, niin opettajakoulutukseen hakeutuvat henkilöt eivät varmaan ensisijaisesti odota joutuvansa valmistuttuaan painimaan oppilaiden kanssa, joten turvallisuuskysymykset edellyttävät mielestäni muita ratkaisuja kuin esim. opettajien itsepuolustuskoulutuksen lisäämistä. Oma tyttäreni jätti opettajasijaisuudet, koska koki että työ oli kaikkea muuta kuin opettamista.
sinappi
etupotkija
Viestit: 3369
Lauteille: Tammikuu 2006
Etulaji: Taihojutsu
Takalajit: Brasilialainen jujutsu, vapaaottelu, lukkopaini, Bujinkan budo taijutsu, Hontai Yoshin-ryu jujutsu, judo, taekwondo ja muay thai.

Opettajien voimankäyttö

Viesti sinappi »

Suomalainen yhteiskunta on herkistynyt rikoksille. Tämä tarkoittaa sitä, että helpommin ylipäänsä tullaan ajatelleeksi, että jokin ihmisteko voisi olla jonkin rikostunnusmerkistön mukainen. Mitä eri tahojen toimivaltaan tulee, joskus myös uskottiin oikeusjärjestykseen perustumattomiin yleisvaltuuksiin, että jollakin taholla on omaa tehtäväänsä hoitaessaan valtuutus toteuttaa se tehtävä ikään kuin keinolla millä hyvänsä.
Kuvake
JanneM
etupotkija
Viestit: 20278
Lauteille: Tammikuu 2005
Paikkakunta: JKL

Opettajien voimankäyttö

Viesti JanneM »

Illu kirjoitti: maalis 8, 2024, 21.56 [
Toki vartijalla olisi mahdollisuus poistaa oppilas myös sieltä luokkahuoneestakin opettajan sijasta, silloin kun opettaja näin päättäisi. Tällöinhän oppilas opiskelee luokkahuoneessa ilmeisen oikeudettomasti.
Tämä ei ihan pidä paikkaansa. Tuo tilanne on opetustoimeen puuttumista ja se ei ole delegoitavissa opettajalta tai rehtorilta pois.
Samoin vartija voisi estää oppilaan pääsyn takaisin koulun alueelle,
Tää olis mielenkikntoinen koeponnistaa oikeudessa. Onko koulun alue yksityisalue siinä suhteessa että sieltä voi poistaa luvattomat henkilöt tai antaa porttikielto koulun alueelle jollekkin henkilölle?
Toisaalta törmään siihenkin näkökulmaan, että kaikille opettajille järjestetään kerran vuodessa jotain uhkatilannehömppää ja sillä saadaan nämä ongelmat ratkaistua. Tuollaisen koulutuksen järjestäminen useammin lienee vaikutuksiltaan enemmän negatiivista, koska se voi luoda väärää turvallisuuden tunnetta. Koulutusten jälkeen kuulee opettajilta miten nyt opittiin hienot otteet, joilla saadaan riehujat kuriin.
Siksi se koulutus ei voikkaan olla mikään IP koulutus missä Kaken Krav Maga oy tulee kertomaan miten vedetään karatella niskaan kun Jesperi alkaa keulimaan.
Opettajien turvallisuuskoulutusten tulee keskittyä lain tuntemiseen, uhkan tunnistamiseen, omien tuntemuksien hallintaan jne. Ne fyysiset temput on aika pienessä osassa ja soveltuu koulutettavaksi lähinnä niille kenellä on kiinnostusta ja kompetenssia niiden suorittamiseen.


Mikäli tällaisia opettajien voimankäyttötilanteita tulee tietyissä paikoissa huomattava määrä, tulisi siellä luonnollisesti olla opettajia, jotka ovat kykeneviä siihen voimankäyttöön. Heille sitä koulutusta tulisikin tarjota, jotta voimankäyttö olisi suoritusvarmaa ja organisaation tulisi tämän lisäksi järjestää toimintamallit niin, että nämä opettajat ovat vaikeita tilanteita lähtökohtaisesti hoitamassa. Herääkin kysymys, että paljonko meillä on opettajia, jotka olisivat myös riittävän hyviä siinä voimankäyttöpuolessa ja suostuisivat tällaiseen tehtävään. Tiedän toki, että meillä on esimerkiksi luokkia psykiatrisessa avohoidossa oleville lapsille, joissa on erittäin päteviä opettajia mm. näidenkin tilanteiden hoitoon, mutta löytyykö näitä riittävästi muihinkin kouluihin?
Ei riitä muihin kouluihin. Erityiskouluihinkaan ei tahdo riittää. Onneksi kuitenkin opettaja voi edelleen toteuttaa pääasiallista tehtäväänsä opettajana murehtimatta sitä että tarvitsee käydä Rambo-koulutus pärjätäkseen työssään.
Vaikka mun tutkimuksen mukaan yli 60% opettajista on kohdannut väkivaltaa itseään kohtaan ei se kuitenkaan ole kovinkaan yleistä ja niille kenellä se on yleisempää (erityisopettajat) se on tiedossa etukäteen. Nämä opettajat ovat myös keskimääräistä valveutuneempia asian suhteen.
Itse en henkilökohtaisesti ainakaan omassa työssä olisi valmis ottamaan mitään tuollaista meidän oppilaitoksen yleistä voimankäyttövastuuta, vaikka olenkin opettaja ja voimankäyttökouluttaja.
En myöskään näkisi että voimakeinojenkäyttövastuu olisi kenelläkään yksittäisellä opettajalla, ohjaajalla, rehtorilla tai muulla henkilöllä. Saatika velvoite käyttää voimakeinoja. Mikään ei velvoita opettajaa minkäänlaisten voimakeinojen käyttöön.
-Janne Maunonen-
**No jasinui salmul saralra**
JKL Fight Club
Defendo JKL
American Defendo Academy
Illu
polveenpotkija
Viestit: 119
Lauteille: Kesäkuu 2007
Paikkakunta: Espoo

Opettajien voimankäyttö

Viesti Illu »

Erityiskiitos Jannelle. Tämä on virkistävää keskustelua ammatillisesti, sillä olen juuri suunnittelemassa uhkatilanteisiin liittyviä koulutuksia. Näihin koulutuksiin liittyen joudun mm. pohtimaan käytettävien opettajien ammattitaitoa. Ajatuksemme koulutuksen sisällöistä ovat samankaltaisia! :jepa:
JanneM kirjoitti: maalis 9, 2024, 12.17 Tämä ei ihan pidä paikkaansa. Tuo tilanne on opetustoimeen puuttumista ja se ei ole delegoitavissa opettajalta tai rehtorilta pois.
Missä tällaisesta opetustoimeen puuttumisesta säädetään? En ole törmännyt, toki itse olen kahlannut enemmän tuota ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä. Sisällöltäänhän nämä kaikki toki ovat samankaltaisia. En nyt perusopetuslaista, sen esitöistä tai muusta lähteestä tätä löytänyt.

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annettu laki lähtee siitä, että mikäli alueen haltijalla tai sen edustajalla on oikeus rajoittaa oleskelua alueella ja vartija on tälle alueelle asetettu, vartijalla on alueella poisto-oikeus. Perusopetuslaki taas määrää näistä oleskeluoikeuden rajoituksista, joita voidaan asettaa järjestyssäännöistä ja määrää myös opettajan oikeudesta rajoittaa oleskelua luokkatilassa poisto-oikeuden muodossa. Asiaa ei siis arvioida perusopetuslain näkökulmasta, vaan vartija saa oikeuden poistoon ja siihen liittyvään voimankäyttöoikeuteen omasta lainsäädännöstään. Tämä luonnollisesti vaatisi opetuksen järjestäjän tahtotilan tällaisen kuvion toteuttamiseen, mutta en sille lainsäädännöllistä estettä löydä, enkä viranomaislinjauksiakaan nopealla haulla. Toki tällainen asia tulisikin mielestäni koeponnistaa oikeudessa tai sille tulisi hankkia selkeä lausunto, jolloin tulkinnanvaraa ei jäisi.
JanneM kirjoitti: maalis 9, 2024, 12.17 Tää olis mielenkikntoinen koeponnistaa oikeudessa. Onko koulun alue yksityisalue siinä suhteessa että sieltä voi poistaa luvattomat henkilöt tai antaa porttikielto koulun alueelle jollekkin henkilölle?
Porttikiellostahan ei ole missään nimessä kyse, sellaistahan lainsäädäntö ei tunne, vaan perusopetuslain mukaisista oikeuksista asettaa oleskelurajoituksia järjestyssäännöillä ja toisaalta oikeus evätä yksittäisen oppilaan osallistuminen opetukseen. Mikäli homma halutaan varmistaa vielä erikseen, voidaan järjestyssääntöihin kirjata, että oppilaat, joiden oikeus osallistua opetukseen on evätty, eivät voi oleskella koulun alueella. Vartijan pääsynesto-oikeushan on poisto-oikeuden kanssa samansisältöinen, eli vartija voi estää pääsyn alueelle henkilöltä, jos on ilmeistä, että henkilöllä sitä oleskeluoikeutta ei ole. Kyllähän vartija voisi myös poistaa täysin ulkopuolisen henkilön koulun rakennusten sisältä tai selkeästi merkatuilta koulun alueilta.

LYTP 16 § määrää alueellisia rajoituksia vartijan poisto-oikeuteen ainoastaan toteamalla, että poisto- tai pääsynesto-oikeutta ei ole, mikäli alue on järjestyslain 2 § 1 a alakohdassa mainittu paikka, joka käsittää tiet, kadut, jalkakäytävät, torit, puistot ym.
JanneM kirjoitti: maalis 9, 2024, 12.17 Siksi se koulutus ei voikkaan olla mikään IP koulutus missä Kaken Krav Maga oy tulee kertomaan miten vedetään karatella niskaan kun Jesperi alkaa keulimaan.
Opettajien turvallisuuskoulutusten tulee keskittyä lain tuntemiseen, uhkan tunnistamiseen, omien tuntemuksien hallintaan jne. Ne fyysiset temput on aika pienessä osassa ja soveltuu koulutettavaksi lähinnä niille kenellä on kiinnostusta ja kompetenssia niiden suorittamiseen.
Olen tässä noin 5v sisällä käynyt 55 op erilaisia oppilaitoksen turvallisuuteen ja turvallisuusjohtamiseen liittyviä täydennyskoulutuksia, joiden järjestäjinä ovat olleet mm. eräs ammatillinen opettajakorkeakoulu ja eräät ammattikorkeakoulut, lisäksi tällä hetkellä minulla on käynnissä koulutus, jota järjestää eräs opettajakoulutusta antava yliopisto. Lisäksi käyn aina yksittäisiä koulutuspäiviä, kun niitä on tarjolla. Nämä ovat siis opetushallituksen erilaisissa hankkeissa toteutettuja koulutuksia, joiden laatu on tässä aiheessa mielestäni ollut melko huonoa.

Esimerkkeinä eräässä koulutuksessa käsiteltiin juuri perusopetuksen voimakeinojen käyttöä ja muita vastaavia tilanteita, ja opettajana oli henkilö, joka oli vuosia työskennellyt erityisoppilaitoksissa. Tässä koulutuksessa opettaja oikein kehaisi, miten kerkesi käydä lainsäädännön läpi vartissa, jotta kerettiin lounastauolle. Tässä ajassa hän onnistui mm. sekottamaan lahjakkaasti hätävarjelun ja voimankäytön keskenään, puhumaan siitä, miten voimankäyttövälineitä ei saa käyttää, mutta he kyllä käyttävät painopeittoa välineenä sillä se on niin hyvä (toki tilanteet, mitä hän kuvaili olivat hätävarjeluperusteisia, joten ei siinä mitään ongelmaa ollut) ja markkinoimaan lähinnä oman yrityksensä järjestämiä koulutuksia oppilaitoksille mallilla "jos haluatte tietää lisää, niin olkaa yhteydessä".

Yhdessä ammattikorkeakoulun järjestämässä koulutuksessa sisältö taas oli suoraan yleisestä mapa-koulutuksesta, eikä se juurikaan tarjonnut eväitä tähän toimintaympäristöön. Ammatillisen opettajakorkeakoulun opettaja taas käytti materiaalissaan lainsäädännössä mm. jokamiehen kiinniotto-oikeutta, joka oli jo silloin vanhentunut vuosia aikaisemmin. Toki sisältö on yleisessä kiinniotto-oikeudessa käytännössä vastaava, mutta se kertoo siitä, että hirveästi ei ole ollut mielenkiintoa materiaaliaan päivitellä tai käydä läpi noita asioita. Käytännön harjoitukset olivat perinteinen temppukoulu, joiden yhteydessä hän tuli minulle ja parilleni sanomaan, että älkää ottako noin kovasti, jotta muut eivät säikähdä ja saatte tekniikat varmasti toimimaan. Luonnollisesti ennen käytännön harjoituksia hän mainitsi oman kamppailutaustansa. Samoin eräässä yksittäisessä koulutuspäivässä kouluttaja mainitsi miten on kamppailija ja työskennellyt mm. poliisina ja henkivartijana - kyllähän se luo uskottavuutta.

Olen näistä palautetta antanut suoraan toimijoille, enkä koe tarpeelliseksi nimetä yksittäisiä toimijoita näinkään julkisesti, sillä kyse on luonnollisesti minun henkilökohtaisesta kokemuksestani. Muiden kokemukset olivat koulutuksissa positiivisia, ja he kokivatkin mm. että nämä käytännön otteet auttavat selviytymään omasta työstään.

En ole edes ajatellut käyväni näitä Kaken Krav Magan Oy:n, Simon Senshido Oy:n tai Danielin Defendo Oy:n järjestämiä koulutuksia, joita tasaisesti oppilaitoksille ja opettajille tarjotaan. Näistä varmasti voisi myös helmiä löytyä, mutta nämäkin tuntuvat myyvän melko paljon sitä, mitä opettajat kuvittelevat haluavansa, eli sirkustemppuja. Koulutuksen järjestäjät sitten ostavat näitä koulutuksia, kun eivät aiheesta mitään tiedä, ja yritykset myyvät niitä uskottavasti. Samalla tavalla meiltä halutaan erilaisia turvallisuuskoulutuksia organisaatioihin, ja yleensä kun pidän palaveria turvallisuuskoulutusten sisällöstä tilaajan kanssa, heidän toiveena on, että käydään "toimivia käytännön tekniikoita". Meidän ei onneksi tarvitse pakkomyydä koulutuksia, joten olen tällaiset nykyisin suoraan jättänyt ottamatta vastaan, mutta välillä näitä lipsahtaa suunnittelupalavereihin mm. nimellä "riskienhallinnan koulutus". On siinä tilaaja ihmeissään, kun alan kyselemään, että onkos teillä ISO 31000 käytössä riskienhallinnan standardina, vai mikä, kun tilaaja haluaa puhua ranneotteista vapautumisesta.

Muun muasta näistä syystä koen, että on hirveän tärkeätä, että esimerkiksi sinä, joka ymmärrät oman kokemuksesi puolesta näistä asioista keskivertotutkijaa enemmän, teet aiheeseen liittyvää tutkimusta ja asiaan saataisiin selkeyttä. Itse pitäisin näissä koulutuksissa tärkeänä sitä, että koulutukset olisivat osa virallista koulutus- tai täydennyskoulutusjärjestelmää ja siten esimerkiksi opetushallituksen suunnittelema, koordinoima ja valvoma. Opetushallitus luonnollisesti järjestäisi työryhmän asiantuntijoista tätä suunnittelemaan, ja antaisi meidän käytännön toimijoiden lausua työryhmän tuloksista. Tällä + valvonnalla sitä laatua voitaisiin nostaa ylöspäin ja karsia noita villejä toimijoita.
JanneM kirjoitti: maalis 9, 2024, 12.17 En myöskään näkisi että voimakeinojenkäyttövastuu olisi kenelläkään yksittäisellä opettajalla, ohjaajalla, rehtorilla tai muulla henkilöllä. Saatika velvoite käyttää voimakeinoja. Mikään ei velvoita opettajaa minkäänlaisten voimakeinojen käyttöön.
Luonnollisestikaan velvollisuutta voimakeinojen käyttöön ei ole. Tämän osalta pidän kuitenkin turvallisuusjohtamisen näkökulmasta järkevänä sitä, että voimakeinojen käyttöön ryhtyisivät ainoastaan ne opettajat, joilla siihen riittävät valmiudet ovat, eli jonkinlainen toimintamalli tähän täytyy olla.

Lievänä offtopicina; vanhassa työpaikassani oli käytössä hälytysjärjestelmä, jossa tietyillä toimijoilla, esimerkiksi kuraattorilla, oli hälytyspainike, jonka avulla hätätilanteessa saataisiin lisää henkilökuntaa paikalle. Nämä henkilökunnan jäsenet, jotka vastaanottavat hälytykset, oli valittu etukäteen ja hälytys välittyikin heidän työpuhelimiin varsin kovaäänisesti. Olimme kahvilla opettajien kesken, kun siellä eri opettajien puhelimet alkoivat laulamaan ja he lähtivät paikan päältä vauhdikkaasti pois. En itse tiennyt tällaisen järjestelmän olemassaolosta, ja paikalle kahvihuoneeseen jäikin mm. paikallaolevat kaksi voimankäytön ja uhkatilanteiden hallinnan opettajaa, kun hälytykselle lähti meidän osastolta esimerkiksi turvallisuustekniikan opettaja, sekä pienikokoinen eläkeikää lähestyvä naisopettaja. Me jäimme ihmettelemään, että minnekäs nuo katosi ja syötiin pullat pois. Hyvä järjestelmä, mutta olisiko toteutusta voinut miettiä toisella tapaa? Toki siinä ehkä mietittiin, että me kuitenkin tulisimme oven läpi tai kuperkeikalla ikkunasta...
Lasse Candé
etupotkija
Viestit: 20970
Lauteille: Joulukuu 2007

Opettajien voimankäyttö

Viesti Lasse Candé »

Koulualue ei ole muilta suljettua, ainakaan mitä tulee opetukseen. Opetus on avointa siinä merkityksessä, että jos 25-vuotias Liisa-Ville haluaa mennä biologian tunnille, hänellä on periaatteessa siihen oikeus. Käytännössä on kai kuitenkin rajattu tätä oikeutta, jos opetuksen on nähty potentiaalisesti kärsivän, mutta periaateessa silti noin.
Kuvake
JanneM
etupotkija
Viestit: 20278
Lauteille: Tammikuu 2005
Paikkakunta: JKL

Opettajien voimankäyttö

Viesti JanneM »

Illu kirjoitti: maalis 9, 2024, 14.00 Erityiskiitos Jannelle. Tämä on virkistävää keskustelua ammatillisesti, sillä olen juuri suunnittelemassa uhkatilanteisiin liittyviä koulutuksia. Näihin koulutuksiin liittyen joudun mm. pohtimaan käytettävien opettajien ammattitaitoa. Ajatuksemme koulutuksen sisällöistä ovat samankaltaisia! :jepa:
Mut voi tilata pitämään koulutusta ihan kohtuu hinnalla. 😁
JanneM kirjoitti: maalis 9, 2024, 12.17 Tämä ei ihan pidä paikkaansa. Tuo tilanne on opetustoimeen puuttumista ja se ei ole delegoitavissa opettajalta tai rehtorilta pois.
Missä tällaisesta opetustoimeen puuttumisesta säädetään? En ole törmännyt, toki itse olen kahlannut enemmän tuota ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä. Sisällöltäänhän nämä kaikki toki ovat samankaltaisia. En nyt perusopetuslaista, sen esitöistä tai muusta lähteestä tätä löytänyt.
Lähinnä opetustoimeen puuttumisella tarkoitan sitä että ollaan luokkahuoneessa ja mikäli vesperi ei kehoituksella poistu en henkilökohtaisesti näe että vartijaa voisi käyttää poistamaan oppilasta. Tai en usko sen ainakaan menevän missään oikeusasteessa läpi.
Suoraan se ei perusopetuslaissakaan näin lue.

JanneM kirjoitti: maalis 9, 2024, 12.17 Siksi se koulutus ei voikkaan olla mikään IP koulutus missä Kaken Krav Maga oy tulee kertomaan miten vedetään karatella niskaan kun Jesperi alkaa keulimaan.
Opettajien turvallisuuskoulutusten tulee keskittyä lain tuntemiseen, uhkan tunnistamiseen, omien tuntemuksien hallintaan jne. Ne fyysiset temput on aika pienessä osassa ja soveltuu koulutettavaksi lähinnä niille kenellä on kiinnostusta ja kompetenssia niiden suorittamiseen.
Olen tässä noin 5v sisällä käynyt 55 op erilaisia oppilaitoksen turvallisuuteen ja turvallisuusjohtamiseen liittyviä täydennyskoulutuksia, joiden järjestäjinä ovat olleet mm. eräs ammatillinen opettajakorkeakoulu ja eräät ammattikorkeakoulut, lisäksi tällä hetkellä minulla on käynnissä koulutus, jota järjestää eräs opettajakoulutusta antava yliopisto. Lisäksi käyn aina yksittäisiä koulutuspäiviä, kun niitä on tarjolla. Nämä ovat siis opetushallituksen erilaisissa hankkeissa toteutettuja koulutuksia, joiden laatu on tässä aiheessa mielestäni ollut melko huonoa.

Esimerkkeinä eräässä koulutuksessa käsiteltiin juuri perusopetuksen voimakeinojen käyttöä ja muita vastaavia tilanteita, ja opettajana oli henkilö, joka oli vuosia työskennellyt erityisoppilaitoksissa. Tässä koulutuksessa opettaja oikein kehaisi, miten kerkesi käydä lainsäädännön läpi vartissa, jotta kerettiin lounastauolle. Tässä ajassa hän onnistui mm. sekottamaan lahjakkaasti hätävarjelun ja voimankäytön keskenään, puhumaan siitä, miten voimankäyttövälineitä ei saa käyttää, mutta he kyllä käyttävät painopeittoa välineenä sillä se on niin hyvä (toki tilanteet, mitä hän kuvaili olivat hätävarjeluperusteisia, joten ei siinä mitään ongelmaa ollut) ja markkinoimaan lähinnä oman yrityksensä järjestämiä koulutuksia oppilaitoksille mallilla "jos haluatte tietää lisää, niin olkaa yhteydessä".

Yhdessä ammattikorkeakoulun järjestämässä koulutuksessa sisältö taas oli suoraan yleisestä mapa-koulutuksesta, eikä se juurikaan tarjonnut eväitä tähän toimintaympäristöön. Ammatillisen opettajakorkeakoulun opettaja taas käytti materiaalissaan lainsäädännössä mm. jokamiehen kiinniotto-oikeutta, joka oli jo silloin vanhentunut vuosia aikaisemmin. Toki sisältö on yleisessä kiinniotto-oikeudessa käytännössä vastaava, mutta se kertoo siitä, että hirveästi ei ole ollut mielenkiintoa materiaaliaan päivitellä tai käydä läpi noita asioita. Käytännön harjoitukset olivat perinteinen temppukoulu, joiden yhteydessä hän tuli minulle ja parilleni sanomaan, että älkää ottako noin kovasti, jotta muut eivät säikähdä ja saatte tekniikat varmasti toimimaan. Luonnollisesti ennen käytännön harjoituksia hän mainitsi oman kamppailutaustansa. Samoin eräässä yksittäisessä koulutuspäivässä kouluttaja mainitsi miten on kamppailija ja työskennellyt mm. poliisina ja henkivartijana - kyllähän se luo uskottavuutta.

Olen näistä palautetta antanut suoraan toimijoille, enkä koe tarpeelliseksi nimetä yksittäisiä toimijoita näinkään julkisesti, sillä kyse on luonnollisesti minun henkilökohtaisesta kokemuksestani. Muiden kokemukset olivat koulutuksissa positiivisia, ja he kokivatkin mm. että nämä käytännön otteet auttavat selviytymään omasta työstään.
Tämä kertoo melko hyvin mikä tilanne on ns. kentällä. Hyvin sekava ja ammattitaidoton.

Jos haluat laittaa tuon yliopistokurssin mitä käyt minulle vaikka yksityisviestillä niin kävisin sen mielelläni itsekin.
Muun muasta näistä syystä koen, että on hirveän tärkeätä, että esimerkiksi sinä, joka ymmärrät oman kokemuksesi puolesta näistä asioista keskivertotutkijaa enemmän, teet aiheeseen liittyvää tutkimusta ja asiaan saataisiin selkeyttä. Itse pitäisin näissä koulutuksissa tärkeänä sitä, että koulutukset olisivat osa virallista koulutus- tai täydennyskoulutusjärjestelmää ja siten esimerkiksi opetushallituksen suunnittelema, koordinoima ja valvoma. Opetushallitus luonnollisesti järjestäisi työryhmän asiantuntijoista tätä suunnittelemaan, ja antaisi meidän käytännön toimijoiden lausua työryhmän tuloksista. Tällä + valvonnalla sitä laatua voitaisiin nostaa ylöspäin ja karsia noita villejä toimijoita.

Kiitos. 🤜🏻🤛🏽

Jos esimerkiksi opettajankoulutukseen saataisiin turvallisuutta edes jonkin verran niin se veisi asiaa jo johonkin suuntaan.
Meillä OKLssä on 1op verkkokurssi mikä sisältää kaikki lainsäädännölliset asiat. Siinä ei juuri tule noihin turvallisuusasioihin paneudutua.
Luonnollisestikaan velvollisuutta voimakeinojen käyttöön ei ole. Tämän osalta pidän kuitenkin turvallisuusjohtamisen näkökulmasta järkevänä sitä, että voimakeinojen käyttöön ryhtyisivät ainoastaan ne opettajat, joilla siihen riittävät valmiudet ovat, eli jonkinlainen toimintamalli tähän täytyy olla.
Tämä on juurikin näin. Niille opettajille kenellä on halua ja kykyä asioiden hoitamiseen tulisi olla saatavilla laadukast koulutusta tähän. Ja niille kenellä sitä halua ei ole tulisi olla koulutusta siihen kuinka niissä tilanteissa voi siitä huolimatta pärjätä ja mikä on se toimintamalli millä tilanteista selviää ja saa tarvittaessa apua paikalle.
-Janne Maunonen-
**No jasinui salmul saralra**
JKL Fight Club
Defendo JKL
American Defendo Academy
sikajudoka
munillepotkija
Viestit: 593
Lauteille: Helmikuu 2009

Opettajien voimankäyttö

Viesti sikajudoka »

Tuli tässä mieleeni entisen judokan ja väkivaltatyöntekijän Timo Purjon ajatukset siitä, että nuorison oireilua ei saada kuriin syömällä pizzaa ja käymällä huvipuistoissa vaan kasvatuksen keinoin. Purjon Non Fightning Generation -järjestön työkaluina on ollut arvokasvatus ja väkivallattomuuskasvatus, joista aikoinaan saatiin hyviäkin kokemuksia kouluissa. Nykyisin Purjo on eläkkeellä ja järjestö kärsii rahoitusongelmista, mutta idea on mielestäni edelleen hyvä.
Kuvake
Mjölnir
etupotkija
Viestit: 24843
Lauteille: Joulukuu 2005
Paikkakunta: Valkeakoski
Etulaji: Jyrki Saario Defendo
Sivulajit: Potkunyrkkeily, BJJ
Takalajit: Krav Maga, Hokutoryu Ju-jutsu, Escrima, Aikido, Muay Thai, Shootfighting

Opettajien voimankäyttö

Viesti Mjölnir »

Itse vartiointiliikkeen vastaavana hoitajana pohdin tuota toimivalta-asiaa, ja minusta vartijalla on poisto-oikeus, jos opettaja ensin määrää oppilaan poistumaan koulun alueelta. Vartijan poisto-oikeus toteutuisi tällöin koska toimeksiantaja on ilmoittanut ettei henkilöllä ole oikeutta oleskella koulun alueella.

Alaikäisten kanssa toimiessa kannattaisi varmaan kuitenkin pyytää lausunto ensin joltain eduskunnan oikeusasiamieheltä, sillä sama laki turvaa vartijan toimenpiteen jopa voimankäyttöoikeudella, perusopetuslaki kuitenkin kieltää voimankäyttövälineiden käytön, niin kumpi olisi määräävämpi, LYTP vai PEO. Vartijalla on myös pääsynesto-oikeus mikäli henkilön voidaan hänen lausumiensa uhkausten tai muun käyttäytymisensä perusteella todennäköisin perustein epäillä syyllistyvän vartioimisalueella olevaan omaisuuteen tai toimeksiantajan tai tämän palveluksessa olevan henkilön henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvaan rikokseen; tai
on ilmeistä, ettei henkilöllä toimeksiantajan asettamien ehtojen perusteella ole oikeutta oleskella vartioimisalueella. Tämä ei kuitenkaan koske julkista paikkaa, mutta koulu onkin ns puolijulkinen paikka, koska sinne ei ole kaikilla vapaata pääsyä koska tahansa. Vartija voi myös suojata koulun henkilökunnan koskemattomuutta ja paljastaa toimeksiantajaan kohdistuvia rikoksia, mutta vartija ei voi ottaa toimeksiantoa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidosta. Eli vartija voisi suojata opettajaa kun tämä käyttää peo mukaista poisto-oikeutta
"Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä minä olen pahin pimeys laaksossa"
-Psalmi 23:4 (modattu)

Instructor Petteri
Defendo Green Director
Liity etupotkijaksi
sikajudoka
munillepotkija
Viestit: 593
Lauteille: Helmikuu 2009

Opettajien voimankäyttö

Viesti sikajudoka »

Minusta tuntuu, että vartijan toimivaltuudet eivät riittäisi, koska työssä painottuisi kuitenkin yleisen turvallisuuden ja järjestyksen ylläpito. Tästä syystä vastaanottokeskuksiinkin haluttiin järjestyksenvalvojat, kuten esityksessä perusteellaan.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Halli ... 2016.aspx
Kuvake
Mjölnir
etupotkija
Viestit: 24843
Lauteille: Joulukuu 2005
Paikkakunta: Valkeakoski
Etulaji: Jyrki Saario Defendo
Sivulajit: Potkunyrkkeily, BJJ
Takalajit: Krav Maga, Hokutoryu Ju-jutsu, Escrima, Aikido, Muay Thai, Shootfighting

Opettajien voimankäyttö

Viesti Mjölnir »

No, tällä hetkellä joissain toisen asteen oppilaitoksissa käytetään vartijoita, koska järjestyksenvalvojia ei voi asettaa
"Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä minä olen pahin pimeys laaksossa"
-Psalmi 23:4 (modattu)

Instructor Petteri
Defendo Green Director
Liity etupotkijaksi
tapsaattori
kylkeenpotkija
Viestit: 2572
Lauteille: Heinäkuu 2016
Etulaji: keppijumppa
Takalajit: bjj, vapaapaini, lukkopaini

Opettajien voimankäyttö

Viesti tapsaattori »

Mä kyllä ajattelisin perusopetuslain painavan varsinkin paljo siinä mitä toimenpiteitä ja kuka voi tehdä jotain oppilaalle. Voisiko tuon käytännön poistamistyön todella luovuttaa ulkopuolisen tehtäväksi?

No joka tapauksessa on miten on niin kovin itsenäisiä päätöksiä vartija/jv tuskin voi kuitenkaan tehdä peruskouluympäristössä. Paremminkin vartijan työnkuva sopisi opetuksen ulkopuoliselle ajalle jossa olisi vaikka koulun tiloja vuokraavia ryhmiä, tähän liittyvää kulunvalvontaa, ilkivallan ehkäisyä, hälykohteita, palo- ja ovikierroksia ja sen sellaista. Nämä minä näen vartijan perustyönä. Ehtis illalla kenties kiertää useita kouluja ja vähänkin perehtyneempi vartija kyllä selviäis kulkuluvista,vkulkuoikeuksien koordinoinnista yms. Ehkä tämmönen palvelu vois tehostaa tilojen käyttöä?

Häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistaminen
Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka koulun tilaisuudesta oppilas, joka ei noudata 36 §:n 2 momentissa tarkoitettua poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa koulun alueelta oppilas, joka ei poistu saatuaan tiedon 36 §:n 3 momentissa tarkoitetusta opetuksen epäämisestä.

Jos poistettava oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia oppilaan poistamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.

Rehtori ja opettaja voivat 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa toimia yhdessä tai kumpikin erikseen. Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle.


https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/ ... 0628#L7P36
sikajudoka
munillepotkija
Viestit: 593
Lauteille: Helmikuu 2009

Opettajien voimankäyttö

Viesti sikajudoka »

Mjölnir kirjoitti: huhti 3, 2024, 15.56 No, tällä hetkellä joissain toisen asteen oppilaitoksissa käytetään vartijoita, koska järjestyksenvalvojia ei voi asettaa
Näin on, juridisesti harmaan rajalla. Lakiin yksityisistä turvapalveluista voisi lisätä jv-listaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen jatkeeksi toisen asteen oppilaitokset ja peruskoulut. Periaatteessa helppoa teknisesti, mutta poliittisesti ehkä ei.
sikajudoka
munillepotkija
Viestit: 593
Lauteille: Helmikuu 2009

Opettajien voimankäyttö

Viesti sikajudoka »

Periaatteessa perustelut olisivat samat kuin nykylaissa:

"Pykälän 1 momentin 6 kohdassa ehdotettu mahdollisuus asettaa järjestyksenvalvojia yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimipaikkoihin olisi myös asiallisesti uusi. Lähtökohtaisesti yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat luonteeltaan varsin avoimia oppimisympäristöjä ja niiden opetus on avointa kaikille. Toisaalta niiden avoimuus merkitsee myös sitä, että sinänsä suhteellisen harvinaiseen häiriötä aiheuttavaan käyttäytymiseen on vaikea puuttua. Käytännössä järjestyksenpidosta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimipaikoissa vastaavat erilaiset virasto- ja vahtimestarit oman toimensa ohella. He toimivat kuitenkin työssään vain jokamiehenoikeuksin ja erityisesti häiriötä aiheuttavan henkilön poistaminen tiloista edellyttää käytännössä rikoslaissa tarkoitetun hätävarjelutilanteen käsilläoloa. Ehdotettu säännös mahdollistaisi järjestyksenvalvojien asettamisen mainittuihin tiloihin. Järjestyksenvalvojina voisivat toimia korkeakoulujen palveluksessa olevat virasto- ja vahtimestarit edellyttäen, että heidät olisi poliisin toimesta hyväksytty järjestyksenvalvojiksi. Mikään ei toisaalta estäisi järjestyksenvalvojapalvelujen hankkimista myös ostopalveluna lakiehdotuksessa tarkoitetulla tavalla."

Seuraajat

Kuvake
Antti
Kuvake
Dojon Jäykin
G12
Griy
Kuvake
Hertzyscowicz
Illu
incubus
Kuvake
JanneM
jjs
JuniOri
Kuvake
Kari Aittomäki
Kuvake
kyllonen
Lasse Candé
Lowclass
Lybeck
Kuvake
Mjölnir
Oar
Kuvake
Point
sihteerilintu
sikajudoka
sinappi
Kuvake
sivarinlötkö
tapsaattori
tienmestari
YJT