Häiritsevätkö Google-mainokset? Kirjaudu sisään ja näet vain pari kohdennettua tai et yhtään mainosta. Etupotkijana voit valita täyden mainoksettomuuden. 🙂

Liechtenauer-koulukunnan historiallinen miekkailu

Historialliset eurooppalaiset lajit eli HEMA, Buhurt, historiallinen ratsastus, elävöitystaistelu jne.

Valvoja: Valvoja

Ars Dimicatio
reiteenpotkija
Viestit: 284
Lauteille: Lokakuu 2020
Etulaji: HEMA
Sivulajit: Hyoho Niten Ichi Ryu, Voimankäyttö, Gekiken
Takalajit: Aikido, Hokutoryu Ju-Jutsu, Nyrkkeily
Tykännyt: 73 kertaa
Tykätty: 123 kertaa

Liechtenauer-koulukunnan historiallinen miekkailu

Viesti Ars Dimicatio »

Kunst des Fechtens

Tunnetaan myös lyhenteellä KdF, Lichtenauerin tyylisuuntana tai usein pelkästään ”Saksalaisena miekkailuna” lähteiden saksankielisyyden mukaan. Tyylisuunnan isän Johannes Lichtenauerin henkilöllisyys on siinä määrin epäselvä, että hän voi olla todellinen henkilö, kuvitteellinen henkilö tai jopa useamman henkilön ryhmä. Joka tapauksessa joskus 1300-luvulla Lichtenauer kirjoitti runomuotoon tiivistetyn opetuslorun, joka tunnetaan Zettelinä. Keskiaikaisen kirjallisen glossaattori-perinteen mukaisesti useat miekkailuteosten kirjoittajat kopioivat Zettelin sellaisenaan ja lisäsivät siihen omat tarkentavat huomionsa ja selityksensä (gloss). Joka tapauksessa Zettel ja siitä tehdyt aikalaistulkinnat vaikuttivat selvästi useiden sukupolvien ajan laajaan joukkoon miekkailukirjallisuuden kirjoittajia ja miekkailunopettajia Pyhän Saksalaisroomalaisen Keisarikunnan alueella, jotka avoimesti tunnustautuivat Lichtenauerin oppien seuraajiksi. Nykyisin Lichtenauerin tyylisuuntaan lasketaan kuuluvan useita kymmeniä miekkailukirjoja ja opettajia 1400-luvun alusta 1600-luvulle saakka.

Alun perin Zettel ja sen tulkinnat sisälsivät kolme kokonaisuutta:

”Pitkä miekka”, eli taistelu ilman haarniskaa ja miekka kahdessa kädessä mukaan lukien joukko painitekniikoita, joita oli tarkoitus käyttää mikäli taisteluetäisyys ajautui syystä tai toisesta hyvin lyhyeksi ja miekalla iskeminen ei ollut tilanteessa turvallista tai järkevää.

”Ratsain taistelu”, eli taistelu täydessä haarniskassa ratsain käyttäen peistä, keihästä tai miekkaa mukaan lukien muutamia tekniikoita vastustajan suistamiseksi ratsailta ilman asetta.

”Lyhyt miekka”, eli taistelu täydessä haarniskassa jalan käyttäen keihästä tai miekkaa. Tämän kokonaisuuden nimitys tulee tavasta käyttää miekkaa lyhyen keihään tavoin siten, että toinen käsi on miekan kahvalla ja toinen terällä (”lyhennettynä” tai ”lyhyenä” teränä). Kokonaisuuteen kuuluu myös painimista haarniskassa. Jotkut aikalaislähteet jaottelevat painitekniikat yleisiin tai tavanomaisiin painitekniikoihin ja ”kiellettyihin” tekniikoihin, jotka oli varattu sotakentille.

Myöhemmissä lähteissä käsiteltiin myös muita aseita, kuten tikaria, yksiteräistä miekkaa (”langesmesseriä”), varsikirvestä, hilparia ja niin edelleen.

Nykyaikana Lichtenauerin tyylisuunta tai ”saksalainen miekkailu” on toinen kahdesta laajimmalla levinneestä pitkän miekan tyylisuunnasta ja nykyaikana pitkän miekan harjoittelu ja tai kilpailu on käytännössä mahdotonta saamatta vaikutteita myös Lichtenaurin tyylisuunnasta. Mainittakoon, että pitkän miekan harjoittelussa ja kilpailuissa yleisesti miekkana käytetty ”federschwert” on saanut innoituksensa samankokoisesta ja -mallisesta jo 1400-luvulla harjoitusvälineenä käytössä olleesta tylpästä ja joustavateräisestä kahden käden miekasta.

Oma kokemukseni Lichtenauerin tyylisuunnasta on useampi viikonlopun mittainen pitkän miekan seminaari, joitakin tunteja yksityisopetusta, toistuvaa omatoimista harjoittelua ja tietysti miekkailua Lichtenauerin tyylisuuntaan erikoistuneiden HEMA-harrastajien kanssa lukuisissa sparritilaisuuksissa ja useammassa turnauksessa. Oma kokemukseni tyylisuunnasta rajoittuu pitkälti juuri pitkämiekkaan, joten kommentoin pääasiassa vain sitä.

Bolognalaiseen ja Fioren italialaiseen pitkämiekkaan verrattuna Lichtenauerin tyylisuussa korostuu miekkailun perustaktiikan hahmottaminen neljän asennon ja viiden mestarilyönnin kautta, sekä miekan käyttö päälinjan yläpuolella.

Lichtenauerin tyylisuunnan miekkailua harjoitetaan Suomessa ainakin Turussa ja Helsingissä. Lisäksi Helsingissä on jo usean vuoden ajan järjestetty avoin pitkämiekan turnaustapahtuma Helsinki Longsword Open, jossa vapaamiekkailun ohessa lajeina on ollut pitkämiekalla leikkaaminen ja Lichtenauerin tyylisuunnan tekniikoiden tulkinta pariharjoituksena.
Potkulaiset jotka tykkäävät kirjoittajan Ars Dimicatio viestistä:
Mika