Etsitkö kamppailuharrastusta? Aloita suoraan tästä uusi aihe valmiiden kysymysten kanssa ja odota, kun konkarit vastaavat sinulle. :boxing2:

Lainausten ja linkkien alustaminen sekä pitkät lainaukset

Keskustelua Potkun kehittämisestä sekä ohjeita laudan käyttämiseen

Valvoja: Valvoja

Kuvake
Mika
etupotkija
Viestit: 94334
Lauteille: Joulukuu 2004
Paikkakunta: Tampere
Etulaji: HIIT, girya
Sivulajit: pilates, yinjooga
Takalajit: Tanglang

Lainausten ja linkkien alustaminen sekä pitkät lainaukset

Viesti Mika »

"Käsi pystyyn virheen merkiksi", kuuluu sanonta, ja minä nostan omani pystyyn heti. o/
Olen lisännyt Potkuun satamäärin linkkejä, joita en juurikaan ole alustanut. Olen tehnyt näin itsekkäistä syistä, ja olenkin pystynyt satoja kertoja etsimään näitä linkkejä Potkusta. Ne ovat olleet vähän kuin kirjanmerkkejä minulle. Ei se silti oikein ole. Olenkin pyrkinyt muuttamaan tätä huonoa tapaani.

Kun joku lainaa tekstiä jostain muualta, sillä on tarkoituksensa. Tämä tarkoitus jää ainakin minulle usein epäselväksi, jos sitä lainausta ei alusteta mitenkään tai vain muutamalla sanalla. Mitä siitä tekstistä tulisi lukea tai havaita? Jos luen koko tekstin - joka nyt kuitenkin vaatii rajallisesta ajastani oman osansa ilman lupausta tämän ajallisen uhrauksen tuotosta - en välttämättä viisastu tämän suhteen. Siksi en melkein koskaan lue pitkiä lainauksia lainkaan. Pitkänä pidän vaikka yli kolmen kappaleen lainausta.

Facebook on uutisvirta, kun taas Potku on keskustelusivusto. Siinä on vissi ero.

Mitä sitten kannattaisi tehdä? Lainaa vain olennainen. Sitten kerro mitä erityistä ja keskustelemisen arvoista näet siinä lainauksessa.

Jos selaat Potkua puhelimella ja koet osittaisen lainaamisen hankalaksi, on siihenkin keinonsa. Älä lainaa. Lisää linkki alustaen se omalla mielipiteelläsi.

Poikkeuksena voi pitää sitä, jos arvelee tekstin katoavan esimerkiksi maksumuurin taakse ja haluaa saada sen muiden luettavaksi sitä ennen.


Tästä on ohjeistettu Potkun säännöissä.
admin kirjoitti:Jos lainaat jotakin lähdettä, ole hyvä ja alusta se omalla näkemykselläsi kyseisestä kirjoituksesta ja keskustelun kohteena olevasta aiheesta. Näin käyt keskustelua. Vältä ylipitkiä ja kokonaisen artikkelin pituisia lainauksia. Lainaa vain omasta mielestäsi olennaisin, jotta viestistäsi ei tule liian raskas lukea. Jos koet etteivät kaikki pääse lukemaan lähdettä heti tai myöhemmin, ole hyvä ja käytä palkitustoimintoa sekä lisää sen loppuun tai alkuun tekstin lähde.

Koodi: Valitse kaikki

[palkit]Teksti tähän.[/palkit]
VESI JA KEHO
Veriplasma muodostuu pääosin vedestä. Veren plasmassa kehon kudoksiin kuljetetaan mm. ravintoaineita. Kehon pH-arvoa säätelevät nesteet muodostuvat nekin vedestä ja vesi myös auttaa jäähdyttämään kehoa haihtumalla. Verenpaineen ylläpitäminen on sekin veden, nesteen, ansiota.

LIIKUNNAN VAIKUTUS NESTETASAPAINOON – MITÄ KEHOSSA TAPAHTUU?
Kun vettä liikunnan aikana kehosta menetetään, se vaikuttaa suoraan kehon toimintaan. Lepotilassa ihminen menettää nestettä pääosin ihon ja hengityksen sekä virtsaamisen kautta. Liikunnan aikainen hikoilu lisää nesteen haihtumista kehosta ja vähentää kehon nestemäärää. Vähentynyt kehon nestemäärä johtaa pienempään veren plasman määrään, joka taas puolestaan vähentää sydämen pumppaustehokkuutta (iskutilavuutta eli verimäärää, jonka sydän pystyy pumppaamaan yhdellä lyönnillä kudoksille) ja nostaa sykettä, kun sydän ei enää pystykään toimimaan niin tehokkaasti kuin aiemmin. Verenkiertoelimistö joutuu kovemmalle koetukselle ja olo voi olla heikko, kun verenpaine laskee.

Keho pyrkii korvaamaan menetettyä nestettä liikunnan aikana lisäämällä aineenvaihdunnallista veden tuottamista samalla, kun kehon lämpötila nousee. Aineenvaihdunnasta saatu vesi on aerobisen energiantuotannon palamistuote. Verenkierto munuaisiin vähenee kuivumisen ehkäisemiseksi. Janon tunne syntyy, kun kehon kuivumisen aiheuttamana aldosteroni lisää munuaisissa natriumin ja kloridin retentiota eli pidättymistä ja samalla näiden ionien pitoisuus veressä nousee. Hikoillessa menetetään myös elektrolyyttejä, lähinnä juuri natriumia ja kloridia, mutta kehon nestetarve ylittää elektrolyyttien korvaamisen tarpeen. Hien suolapitoisuus on aina pienempi kuin veriplasman. Jos nestevaje ylittää 2 %, suorituskyky häiriintyy – tämä on lähinnä kestävyysliikunnan ongelma, sillä nestevaje ei vaikuta merkittävästi nopeus- ja voimasuorituksia huonontavasti.

NESTEEN NAUTTIMINEN LIIKUNNAN AIKANA
Suolaton tai vähäsuolainen neste ei välttämättä auta nestevajeelta suojautumisessa. Vähäsuolainen tai suolaton neste suurentaa virtsaneritystä liikunnan aikana ja pahentaa tätä kautta nestehukkaa. Jos liikunnan aikana nautitaan nestettä, joka sisältää natriumia, nestetasapaino säilyy paremmin. Natrium myös lisää nesteen imeytymistä, samoin kuin glukoosi, joka parantaa nesteytystä avaamalla soluja. Natriumia sisältävät juomat auttavat myös ylläpitämään janontunnetta, joka taas rohkaisee juomaan riittävän usein. Suolapitoisten juomien (1-3 g/NaCl/l) etuna onkin se, että ne eivät sammuta janoa turhan tehokkaasti, mikä taas on veden kannalta ongelmallista. Natriumpitoisilla juomilla kyetään myös korvaamaan menetettyjä elektrolyyttejä. Liiallisella nesteen nauttimisella on kuitenkin huonoja seuraamuksia – ei ole järkevää nauttia nestettä reilusti yli 1 l/h.

Nesteen ominaisuudet vaikuttavat sen poistumiseen vatsalaukusta – tämä kannattaa huomioida, kun suunnitellaan nesteytystä liikunnan aikana. Suuremmat kulaukset (n.150-200 ml) tyhjenevät nopeammin kuin pienemmät hörpyt. Juoma ei saisi olla hyvin energiapitoista, sillä energiatiheyden kasvaessa vatsalaukun tyhjenemisnopeus hidastuu. Viileämmät nesteet imeytyvät nopeammin kuin lämpimät nesteet, samoin kuin neutraalimmat, vähemmän happamat liuokset. Hyväkuntoisilla ihmisillä ei yleensä ole ongelmia vatsalaukun tyhjenemisen kanssa.

Yleensä nestettä suositetaan nautittavaksi n. 150-350 ml 15-20 minuutin välein liikunnan aikana.

NESTETARPEEN ARVIOINTI
Omaa nesteen tarvettaan voi arvioida kotikonstein. Ennen harjoitusta ja harjoituksen jälkeen suoritetaan punnitus ilman vaatteita. Erotus muutetaan litroiksi, ja määrään lisätään harjoituksen aikana juotu nestemäärä. Summa jaetaan harjoituksen kestolla tunneissa ja saatu luku kuvastaa menetettyä nestemäärää tuntia kohden. Koko määrää ei kuitenkaan tarvitse juoda harjoittelun aikana, vaan riittää, jos korvataan n. 80 % menetystä nestemäärästä tuntia kohden harjoituksen aikana ja loput harjoituksen jälkeen. Tärkeintä on, ettei nestevaje pääse ylittämään yhtä prosenttia.

Esimerkki:

Paino ennen: 90 kg
Paino jälkeen: 88,5 kg
Nestevaje: 1,5 kg = 1,5 l (n. 1,7 %)
Harjoittelun aikana juotu neste: 1 l
Nesteen menetys: 2,5 l
Harjoittelun kesto: 2 h
Hikoilumäärä/h: 1,25 l/h (normaali hikoilumäärä melko viileissä olosuhteissa on n. 1-1,2 l/h, mutta kuuma ja/tai kostea ilmasto lisää hikoilua jopa yli kaksinkertaiseksi)

Arviointimenetelmä: Ilander et al: Liikuntaravitsemus (2006). s. 435.

NESTEYTYKSEN TAVOITTEET JA LIIKUNNAN KESTO
Alle tunnin kestoiset suoritukset

Alle tunnin kestoisissa, kovatehoisissa (80-130 % maksimihapenottokyvystä) harjoituksissa tavoitteena on yleensä nesteytyksen kautta laskea kehon lämpötilaa ja parantaa suorituskykyä.
Ennen suoritusta 30-50 g hiilihydraattia (nesteen määrä 300-500 ml), suorituksen aikana vettä (0,5-1 l).

Suoritukset, joiden kesto on 1-3 tuntia

Tavoitteena on nesteytyksen lisäksi hiilihydraattien saannin turvaaminen. Ennen suoritusta (60-90 % VO2max) riittää vesi (n. 300-500 ml). Suorituksen aikana nautitaan nestettä, joka sisältää 6-8 % hiilihydraattia (nesteessä tulisi myös olla natriumkloridia) – 0,5-1 l tunnissa riittää täyttämään hiilihydraattitarpeen. Olosuhteet vaikuttavat siihen, kuinka paljon nestettä loppujen lopuksi tarvitaan tuntia kohden – saattaa olla, että nestettä tarvitaan enemmän kuin 1 l/h.

Suoritukset, joiden kesto on yli 3 tuntia

Ennen suoritusta nautitaan vettä (n. 300-500 ml). Liikunnan aikana hiilihydraattipitoista (6-8 %) nestettä, jossa natriumin ja kloridin määrä voi olla suurempi kuin hiukan lyhyempikestoisissa suorituksissa. 0,5-1 l/h riittää turvaamaan hiilihydraatti- ja nestetarpeen, kun liikunnan intensiteetti on 30-70 % maksimihapenottokyvystä.

Liikunnan jälkeen nautitaan nestettä n. 500-700 ml jokaista menetettyä puolta painokiloa kohden. Nesteessä tulisi olla natriumia, jotta janontunne säilyy ja nesteytystä jatketaan tarpeeksi pitkään.

Nesteytyksellä on tärkeä rooli ennen suoritusta, suorituksen aikana ja sen jälkeen. Riittävä ja tarkoituksenmukainen nesteytys parantaa suoritusta, varjelee liikkujan terveyttä ja auttaa palauttamaan kehon seuraavia haasteita varten.

Elina Perkiömäki, liikuntafysiologi

LÄHTEET
Ilander, O., Borg, P., Laaksonen, M., Mursu, J., Ray, C., Pethman, K. ja Marniemi, A. (2006). Liikuntaravitsemus. VK-Kustannus Oy.
McArdle, W.D., Katch, F.I. ja Katch, V.L. (2001). Exercise physiology: Energy, nutrition and human performance (5th ed.). Lippincott, Williams & Wilkins.
Mero, A., Nummela, A., Keskinen, K. ja Häkkinen, K. (2007). Urheiluvalmennus. VK-Kustannus Oy.
Lisäksi luentomuistiinpanot (Dr. John Kovaleski: Physiology of Exercise).

>> keskustelua artikkelista

julkaistu 31.3.2008

http://potku.net/nesteytys/
täältä
MUOKKAUS: Otsikkoon lisätty "ja linkkien" 20.6.2018.
ไม่เป็นไร
Zen, I haz it.

Слава Україні! 🇺🇦

Potki etuja!
Lasse Candé
etupotkija
Viestit: 21066
Lauteille: Joulukuu 2007

Lainausten alustaminen sekä pitkät lainaukset muualta

Viesti Lasse Candé »

Karkeasti voisi sanoa, että lajiketjuissa tällainen lainaus on enemmän OK. Paitsi sen tyyppisissä kuin Kamppailulajit ja media. Siinäkin parempi kuin Kahvilassa. Oikeastaan paljon parempi.

Kahvilassa ja varsinkin poliittisissa aiheissa tuollainen näyttäytyy oman agendan tukemisena tai vaihtoehtoisesti lainatulle tekstille naureskelulta. Molemmissa tapauksissa on vähän pallitonta ja röyhkeää kanssakeskustelijoita kohtaan lätkäistä oma arvomaailma esiin tavalla josta puuttuu vastausosoite.

Olen monta kertaa spekuloinut tämän johtuvan suoranaisesti tuosta pelkuruudesta. Kuitenkin sitäkin useammin olen spekuloinut sen johtuvan ihan hyväntahtoisesta aikomuksesta jakaa tärkeäksi kokemansa teksti kun on ollut kiire käydä varsinaista keskustelua.

Noista ensimmäisestä ei kai tarvitse sanoa mitään, kun olen jo haukkunut käytännön melko lyttyyn omalta osaltani. Jälkimmäisessä taas voi miettiä hieman että kuka oikein luulee olevansa? Jos sinulla ei ole aikaa keksiä asiasta yhtään mitään sanottavaa, onko oikein että saatat mahdollisesti satoja tai tuhansia tilanteeseen, jossa joutuvat miettiä tuleeko jokin lainaamasi tekstisi lukea? Pitäisiköhän mieluummin alkaa kirjoittamaan blogia tai siirtyä facebookiin?

Nyt kun tuo sääntö on ollut voimassa jo jonkin aikaa ja siinä kerrotaan mitä keskustelu on, Kahvilan taso on parantunut kilometreillä. Sanottakoon vielä, että mitä palkittamiseen tulee, kyse ei siis ole siitä versus isoista laatikoista. Kyse on paljon enemmän normaalista keskustelusta. Tässä ei olla keksimässä pyörää uudelleen. Lainaustekniikka on esim tieteellisessä kirjoittelussa (ja ihan kaikessa muussa hyvässä kommunikaatiossa) erittäin tiivistävä ja sellainen että lyhyiden lainausten lisäksi referoidaan kirjoituksen todellista pointtia ja viedään asiaa eteenpäin. Ei nyt mahdottomia voi vaatia vapaa-ajan vietosta, mutta jos nyt sen verran että kertoisit itse jotain, niin kanssasi voisi todella keskustella asiasta.
Kuvake
Mika
etupotkija
Viestit: 94334
Lauteille: Joulukuu 2004
Paikkakunta: Tampere
Etulaji: HIIT, girya
Sivulajit: pilates, yinjooga
Takalajit: Tanglang

Lainausten alustaminen sekä pitkät lainaukset muualta

Viesti Mika »

Minäkin arvelen syiksi kiirettä ja sitten matkapuhelimia, jotka soveltuvat Internetin selaamiseen ja varsinkin siellä keskustelemiseen (omasta mielestäni) erittän huonosti. Siinä on hankala lähteä lainailemaan vain osaa tekstistä. Mutta sitten voi vain linkittää ja kertoa, mitä siellä linkin takana on ja mitä mieltä siitä uutisesta tai muusta itse on.

Noihin pitkiin lainauksiin en ole muistaakseni ainakaan sortunut, tai jos olen, siitä on uskoakseni vuosia aikaa. Noita alustamattomia tai puutteellisesti alustettuja linkkejä olen kyllä jakanut pilvin pimein, mutta yritän kovasti olla tekemättä sitä. Toki pientä ristiriitaa syntyy siitä, että joissakin ketjuissa keskustelen itseni kanssa. Silloin se alustaminen alkaa tuntua vähän turhalta.
ไม่เป็นไร
Zen, I haz it.

Слава Україні! 🇺🇦

Potki etuja!
Kuvake
Mika
etupotkija
Viestit: 94334
Lauteille: Joulukuu 2004
Paikkakunta: Tampere
Etulaji: HIIT, girya
Sivulajit: pilates, yinjooga
Takalajit: Tanglang

Lainausten alustaminen sekä pitkät lainaukset muualta

Viesti Mika »

Tästä alkaa kolmen viestin sarja, joissa jokaisessa on linkki ja joissa jokaisessa se linkki on alustettu vain parilla sanalla. Linkeistä ei ole lainattu mitään. Noita viestejä yhdistää myös se, ettei yhteenkään ole vastattu. Näkisin yhteyden. Minäkään en ole avannut noita linkkejä, koska niitä ei ole juurikaan alustettu.

Mikä tuollaisen keskustelutekniikan tarkoitus varsinaisesti on? Tuo vaikuttaa enemmänkin juuri sellaiselta Facebook-tyyppiseltä uutisvirralta kuin varsinaisen keskustelun luomiselta.
ไม่เป็นไร
Zen, I haz it.

Слава Україні! 🇺🇦

Potki etuja!
Kuvake
Totte
etupotkija
Viestit: 4384
Lauteille: Toukokuu 2008
Paikkakunta: Helsinki

Lainausten alustaminen sekä pitkät lainaukset muualta

Viesti Totte »

Mika kirjoitti:Toki pientä ristiriitaa syntyy siitä, että joissakin ketjuissa keskustelen itseni kanssa. Silloin se alustaminen alkaa tuntua vähän turhalta.
Mika kirjoitti:Linkeistä ei ole lainattu mitään. Noita viestejä yhdistää myös se, ettei yhteenkään ole vastattu. Näkisin yhteyden.
Hmm... :D

Mutta vakavasti puhuen. Itse en juurikaan jaksa noita tuon tyyppisiä linkkejä klikkailla. Alustus voi olla lyhyt, mutta sen pitää olla informoiva. Otetaan esimerkiksi nuo kolme laittamaasi alustusta:
Internet vuosi.
En ymmärrä, enkä oikeastaan halua ymmärtää. Lehmä maakunta.
Nyt ois pirssiä tyrkyllä
Ai on vai? Onko pikkasen clickbaitin makua?
Se on vaarassa aueta sittenkin!
Mikä? Miks sitä kuvaava sana ei voida laittaa tässä "Se" sanan tilalle antamaan tarpeellista informaatiota. Clickbait-otsikko taas.

Eli noissa on oikeastaan kaikissa yhteistä se, että ne jäljittelevät roskalehtien clickbait-otsikoita. Kertovat, että nyt on kyl jotain mielenkiintoista tän linkin takana, muttei vaan jostain syystä pysty suoraan sanomaan mikä se on. Klikkaappas ja kato! - Ei kiitos.
"Jos minulla olisi kaikki valta, etenisin tältä pohjalta, mutta harmi kyllä, minulla ei ole lainkaan valtaa."
- Osmo Soininvaara
Kuvake
Puni
etupotkija
Viestit: 3918
Lauteille: Kesäkuu 2010
Paikkakunta: Helsinki
Etulaji: Taekwondo Ilshin
Sivulajit: -
ITF Taekwon-Do
(Ch'ang Hon)
WT Taekwondo
(Kukkiwon, SimUu)
Takalajit: -
Urheilu
Kilpailu

Lainausten alustaminen sekä pitkät lainaukset muualta

Viesti Puni »

Foorumin yleinen linja on se, että kaikki Pohjois-Koreaan viittaava uutisointi on negatiivista.

Ei siinä montaa vaihtoehtoa jää, kun lopputulos on jo ennakkoon asetettu.

Edit:

Eikö juuri joku elvistellyt miten foorumi luo automaagisesti esikatselun linkeille? Harhaanjohtavaa markkinointia, oletan.
Lasse Candé
etupotkija
Viestit: 21066
Lauteille: Joulukuu 2007

Lainausten alustaminen sekä pitkät lainaukset muualta

Viesti Lasse Candé »

Vähän ikävästi tietenkin yksi henkilö joutui suurennuslasin alle tuossa, eikä tarkoitus ole tässä heittäytyä lynkkausbileisiin.

Täytyy kuitenkin jatkaa ihan puhtaasti asiasta kiinnostuneena, että en itse jaksanut klikkailla noita linkkejä auki, koska ei ole mitään käryä mitä siellä on eikä näytä miltään keskustelun arvoiselta. Siis koska mitään keskustelua näistä ei avata ja jos ei linkittäjä itse näe mitään keskusteltavaa, sitä ei luultavasti ole eikä ainakaan ketään jonka kanssa keskustella. On minun oma henkilökohtainen ongelmani, että minua harvemmin kiinnostaa mikään mistä ei voi keskustella ylipäätään, mutta yhtä sama, keskusteluhan on tietenkin foorumien suola. Minulle on vähän epäselvää, onko esim noissa uutisissa jotain positiivista tai negatiivista. Vastaavasti epäselvää on, miten niiden alustamattomuus liittyy tähän positiivisuus vs negatiivisuus -asetelmaan, minkä tuot esiin.

Onko esim niin, että nämä uutiset ovat joitain positiivisia juttuja, mutta pelkäät että ne käännetään negatiivisiksi jos alustat niitä tai avaat keskustelua? Ja että tämä olisi paha, koska jostain syystä kokisit sen ikäväksi että joku käsittelisi pohjoiskoreaa negatiivisesti? Jos näin on, tai oikeastaan miten tahansa on, niin mielestäni nuo viestit ovat erikoisia tällaisessa maailmassa jossa tulee klikkailtua kymmeniä linkkejä päivässä ja muutamia sellaisia joissa ei ollutkaan yhtään mitään mielenkiintoista.

Vielä 20 vuotta sitten alustamattoman linkin klikkaaminen olisi voinut mennä kivasta leikkimisestä internetin kanssa, mutta ainakaan itselleni juttu ei toimi enää nykyään niin.
saarikko
etupotkija
Viestit: 1567
Lauteille: Maaliskuu 2005

Lainausten alustaminen sekä pitkät lainaukset muualta

Viesti saarikko »

Miten tulikin mieleen ystäväni kertomus siitä miten vaimonsa toi aina esille töittensä ongelmia ja kun hän oli yrittänyt keskustelussa ratkaista niitä, vaimo toi vähän ajan jälkeen samat asiat taas sänkyyn eiku pöytään. Tilanne ratkesi sillä, että kaveri tajusi, että ei vaimo ratkaisua halunnut vaan sosiaalista keskustelua sielun tuntemuksista. Asian ratkaisu ei ollut esityslistalla...
Lasse Candé
etupotkija
Viestit: 21066
Lauteille: Joulukuu 2007

Lainausten alustaminen sekä pitkät lainaukset muualta

Viesti Lasse Candé »

Hmmm... ratkaistaanpa tämä.
Miten tuo tuli mieleesi?
saarikko
etupotkija
Viestit: 1567
Lauteille: Maaliskuu 2005

Lainausten alustaminen sekä pitkät lainaukset muualta

Viesti saarikko »

Anteeksi Lasse. Ei olisi pitänyt.
Hirveän vaikeata ymmärtää ettei muut ole samanlaisia kuin itse.
Lasse Candé
etupotkija
Viestit: 21066
Lauteille: Joulukuu 2007

Lainausten alustaminen sekä pitkät lainaukset muualta

Viesti Lasse Candé »

Oliko tässä nyt siis kyse siitä sosiaalisesta keskustelusta sielun tuntemuksista ja kuinkas tää nyt pääsi näin kääntymään? ;)
Kuvake
Mika
etupotkija
Viestit: 94334
Lauteille: Joulukuu 2004
Paikkakunta: Tampere
Etulaji: HIIT, girya
Sivulajit: pilates, yinjooga
Takalajit: Tanglang

Lainausten alustaminen sekä pitkät lainaukset muualta

Viesti Mika »

Puni kirjoitti:Eikö juuri joku elvistellyt miten foorumi luo automaagisesti esikatselun linkeille? Harhaanjohtavaa markkinointia, oletan.
Ainakaan phpBB:ssä tämä ei ole perusversiossa mahdollista, enkä muista kuulleeni sen olevan mahdollista lisäosienkaan kautta, mutten nyt ihan vannomaan mene. Missä ja kuka näin esitti?

Mitä tarkemmin ottaen tarkoittaa esikatselu linkeille?
ไม่เป็นไร
Zen, I haz it.

Слава Україні! 🇺🇦

Potki etuja!
PetriP
kylkeenpotkija
Viestit: 2135
Lauteille: Toukokuu 2006
Paikkakunta: Espoo
Etulaji: Judo

Lainausten alustaminen sekä pitkät lainaukset muualta

Viesti PetriP »

Ainakin Naamakirjassa ja whatsapp'ssa kun laitat linkin tulee lukijalle kuvake linkin paikalle josta näkee jonkun verran sitälinkitettyä sivua
Kuvake
Puni
etupotkija
Viestit: 3918
Lauteille: Kesäkuu 2010
Paikkakunta: Helsinki
Etulaji: Taekwondo Ilshin
Sivulajit: -
ITF Taekwon-Do
(Ch'ang Hon)
WT Taekwondo
(Kukkiwon, SimUu)
Takalajit: -
Urheilu
Kilpailu

Lainausten alustaminen sekä pitkät lainaukset muualta

Viesti Puni »

Mika kirjoitti:
Puni kirjoitti:Eikö juuri joku elvistellyt miten foorumi luo automaagisesti esikatselun linkeille? Harhaanjohtavaa markkinointia, oletan.
Ainakaan phpBB:ssä tämä ei ole perusversiossa mahdollista, enkä muista kuulleeni sen olevan mahdollista lisäosienkaan kautta, mutten nyt ihan vannomaan mene. Missä ja kuka näin esitti?

Mitä tarkemmin ottaen tarkoittaa esikatselu linkeille?
Voi olla että sotken foorumit ja/tai asiat, periaate sama kun väkertää tuubilinkit suoraan katsottavaan muotoon foorumila.
Kuvake
Mika
etupotkija
Viestit: 94334
Lauteille: Joulukuu 2004
Paikkakunta: Tampere
Etulaji: HIIT, girya
Sivulajit: pilates, yinjooga
Takalajit: Tanglang

Lainausten alustaminen sekä pitkät lainaukset muualta

Viesti Mika »

PetriP, tuo on ihan totta, ja tuon eteen takapotkijat tekivät taas tällä viikolla töitä. Tapatalk kun vähän sekoitti pakkaa. Cakke löysi ratkaisun ja testaaja suoritti. :-)

Puni, tuo lisäpalikka, joka upottelee esimerkiksi videoita automaattisesti, ei sinänsä tarjoa esikatselua linkkeihin. Tuo [www]nettisivun osoite[/www] luo esikatselukuvan pienellä viiveellä, mutta se tosiaan edellyttää sen koodin valitsemista tuosta Lisää BBCodeja -valikosta viestikentän oikeasta ylälaidasta.
ไม่เป็นไร
Zen, I haz it.

Слава Україні! 🇺🇦

Potki etuja!

Seuraajat

Kuvake
Daddy
Kuvake
Kari Aittomäki
Lasse Candé
Kuvake
Nommo
Kuvake
Totte