Keskustelua suojelu- ja turvallisuusammateista (poliisit, palomiehet, sotilaat, järjestyksenvalvojat, henkivartijat jne.)

Defendo Green

Keskustelua suojelu- ja turvallisuusammateista

Valvoja: Valvoja

Kuvake
Mjölnir
etupotkija
Viestit: 23599
Lauteille: Joulukuu 2005
Paikkakunta: Valkeakoski
Etulaji: Jyrki Saario Defendo
Sivulajit: Potkunyrkkeily, BJJ
Takalajit: Krav Maga, Hokutoryu Ju-jutsu, Escrima, Aikido, Muay Thai, Shootfighting
Tykännyt: 64 kertaa
Tykätty: 169 kertaa

Defendo Green

Viesti Mjölnir »

Defendo Green -ohjelma on sotilaiden ja puolisotilaallisten joukkojen (esim Rajavartijat, SWAT yms) käyttöön tarkoitettu itsepuolustuksen, lähitaistelun ja sotilaallisen voimankäytön ohjelma.

Defendo Green'in pääopettajana toimii ammatisotilas, Defendo Alliancen kansainvälisen kehitysryhmän jäsen, Scandinavian Defendon kolmannen asteen musta vyö, Petteri Kantola."Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä minä olen pahin pimeys laaksossa"
-Psalmi 23:4 (modattu)

Instructor Petteri
Defendo Green Director
Liity etupotkijaksi
Kuvake
Mjölnir
etupotkija
Viestit: 23599
Lauteille: Joulukuu 2005
Paikkakunta: Valkeakoski
Etulaji: Jyrki Saario Defendo
Sivulajit: Potkunyrkkeily, BJJ
Takalajit: Krav Maga, Hokutoryu Ju-jutsu, Escrima, Aikido, Muay Thai, Shootfighting
Tykännyt: 64 kertaa
Tykätty: 169 kertaa

Defendo Green

Viesti Mjölnir »

Aiheeseen liittyvä artikkeli Kamppailija-lehdestä:
Nykyaikainen sotilaiden taistelulaji? Mitä sen pitäisi sisältää?

Olen työssäni puolustusvoimien palveluksessa ammatillisessa mielessä perehtynyt useisiin eri maiden sotilasorganisaatioiden lähitaisteluoppaisiin, ja tässä artikkelissa summaan ne tärkeimmät asiat, joita minun mielestäni ammattisotilaan taikka reservissä vastuunsa sotilaallisesta kunnostaan tuntevan reserviläisen on hyvä huomioida, kun puhutaan lähitaistelun, itsepuolustuksen taikka sotilaiden voimankäytön harjoittelusta.

Jotta terminologia olisi edes hieman selkeä lukijoille, määrittelen tässä nämä kolme termiä:
Lähitaistelu – vihollisen tuhoaminen tai lamauttaminen lähietäisyydeltä. Lähitaistelua käytetään sodassa tai sodan kaltaisessa tilanteessa, jossa vihollinen on tunnistettavissa asepukunsa tai vihamielisen tekonsa taikka aikeensa perusteella ja voimankäytön säädökset mahdollistavat hyökkäämisen ilman ennakkovaroitusta. Lähitaistelukaan ei ole täysin säätelemätöntä, vaan kansainvälinen humanitaarinen oikeus velvoittaa kaikkia laillisia taistelijoita. Tärkeimpiä periaatteita sotilaallisen toiminnan säätelyssä ovat mm. mielivaltaisen toiminnan kielto, siviili- ja sotilaskohteiden erottelu ja inhimillisyys, joka tarkoittaa mm. taistelusta luopuneiden suojelua väkivallalta ja kidutukselta.

Itsepuolustus – rikoslaissa oikeuttamisperuste nimeltä ”hätävarjelu” on aikaan ja paikkaan sitomaton, jokaisen ihmisen oikeus puolustaa itseään tai toista oikeudettomalta hyökkäykseltä, voimakeinoja saa käyttää vain sen verran, mikä on välttämätöntä hyökkäyksen torjumiseksi.
Voimankäyttö – toimivaltaisen viranomaisen aktiivisia keinoja, joilla mahdollistetaan laillinen virkatoimi, voimakeinoja saa käyttää vain sen verran, mitä välttämättä vaaditaan tehtävän toteuttamiseen. Sotilaiden voimankäyttöoikeus on määritelty laissa Puolustusvoimista (551/2007) sekä laissa puolustusvoimien virka-avusta poliisille (781/1980). Sotilas voi käyttää voimakeinoja ns. jokamiehen kiinnotto-oikeuden nojalla, taikka estääkseen luvatonta henkilöä tulemasta puolustusvoimien käytössä olevalle alueelle, poistaakseen luvattoman henkilön em. alueelta, taikka kiinni ottaakseen rikokseen, kuten luvattomaan tunkeutumiseen syyllistyneen. Myös turvallisuustarkastuksen tekemiseen voidaan käyttää voimakeinoja, ellei kohdehenkilö toimenpiteeseen hyvällä alistu. Myös kohdatessaan vastarintaa vartiotehtävissä, sotilaalla on voimankäyttöoikeus, sekä sotilasesimiehellä on tietyissä tilanteissa oikeus käyttää voimakeinoja kuuliaisuuden tai järjestyksen palauttamiseksi taikka pakenemisen estämiseksi. Sotavangin paon estämiseksi sotilaalla on vankeuslain (767/2005) mukaiset voimankäyttöoikeudet.
Olen lukenut aika monta erilaista ja erimaalaista lähitaisteluopasta, varmasti kymmeniä, mutta tähän artikkeliin otin sellaiset, jotka edustavat ns. ”nykyaikaa”, eli toisen maailmansodan ja sen jälkeistä aikakautta, sekä olivat riittävän erilaisia toisiinsa nähden. Lisäksi kotimaisista oppaista valitsin sellaisen, joka ei ole koskaan ollutkaan salassa pidettävä, joten sen julkistaminen ei ole mikään ongelma.

Kotimaista sotilaskirjallisuutta siis edustaa ”Lähitaisteluopas (Lähtst-opas)” vuodelta 1957. Pari muuta manuaalia, joita käytän tässä artikkelissa referenssinä ovat ”Do or Die”, Yhdysvaltojen Merijalkaväen manuaali vuodelta 1944, sekä nykyaikainen opas ”United States Marine Corps Close Combat”, joka minulla on tabletillani applikaationa.

Lähitaistelu on määritelty Lähitaisteluoppaassa (1957) seuraavasti: ”Lähitaistelulla tarkoitetaan tässä oppaassa taistelua, jossa vastustaja on enintään käsikranaatin heittoetäisyydellä. Näin lyhyeltä etäisyydeltä taistelu käydään yleensä mies miestä vastaan, eikä johtaja ovi vaikuttaa sen kulkuun muuten kuin omalla esimerkillään.”

Vanhoissa oppaissa perustellaan lähitaistelukoulutuksen tarve hyvin. Esimerkiksi lähitaisteluopas (1957) kertoo seuraavaa: ”Lähitaistelu voi tulla kyseeseen varsin monissa tilanteissa kuten rynnäkössä ja rynnäkön torjunnassa, taisteltaessa vihollisen tai omassa puolustusasemassa, pimeässä, metsässä ja asutuskeskuksissa, sissi- ja partiotoiminnassa, murtauduttaessa saarroksista ja yleensä yllätystilanteissa.”

”Do Or Die” (1944) sanoo taas, että sodan kuva on muuttunut suurista rintamahyökkäyksistä pienryhmätoimintaan, ja yksilön merkitys korostuu. Näiden uusien taistelutapojen vaatimuksesta jalkaväkimiehen pitää olla viivyttäjä, tarkka-ampuja, urheilija ja taistelija vertaansa vailla.
Lähitaistelukoulutuksen ehkä tärkein merkitys on kuitenkin henkisten ominaisuuksien kehittäjänä, kuten aggressiivisuudessa ja itseluottamuksessa. Lähitaisteluopas (1957) mainitsee lähitaistelukoulutuksen päämääräksi ”sotilaan teknillisen lähitaistelutaidon, fyysisen kunnon, rohkeuden, itseluottamuksen ja oma-aloitteisuuden kehittämisen niin, että hän käyttää taisteluvälineitään vaikeimmissakin tilanteissa täydellä teholla viimeiseen saakka ja voi hätätilassa selviytyä vastustajastaan ilman asettakin. Erityisesti on tähdennettävä lähitaistelukoulutuksen merkitystä joukon taisteluhengen kannalta. Hyvän lähitaistelukoulutuksen saaneen sotilaan voidaan katsoa selviytyvän riittävän hyvin useista muistakin yksityisen taistelijan suoritettavaksi tulevista tehtävistä.”

Ehkäpä suurimmat eroavaisuudet näiden eri manuaalien välillä löytyvät jaottelusta. Do Or Die –oppaassa luvut ovat seuraavat:
I Pistintaistelu
II Veitsitaistelu
III Jiu-Jitsu ja Savate (myös Defendu mainintaan, kokonaisuutta kutsutaan toisessa yhteydessä ”likaiseksi tappeluksi”)
IV Nyrkkeily

Lähitaisteluopas (1957) taas määrittelee osa-alueet lähitaistelulle seuraavasti:
• lähitaistelu ilman asetta
• lähitaistelu kylmin asein
• lähitaistelu tuliasein
• vankien käsittely ja
• taisteluradalla tapahtuva koulutus.

USMC Close Combat –oppaan jaottelu on seuraavanlainen:
1. Perusteet lähitaistelulle (sisältää mm. asennot, liikkumisen, etäisyydet, kehon arat paikat)
2. Tappavat ja ei-tappavat asetekniikat (sisältää myös aseen riistonestot ja aseen riistot)
3. Käsin pideltävät aseet (sisältää veitsen ja kepin käytön sekä aseettoman puolustautumisen niitä vastaan)
4. Lyönnit
5. Heitot
6. Kuristukset ja hallinnat
7. Taistelu maassa
8. Ei-tappavat tekniikat (sisältää voimankäyttötekniikoita kiinniotto- ja poliisityyppisiin operaatioihin)

Lähitaisteluoppaassa (1957) ensimmäinen luku käsittelee ”käsikähmätilanteita”, jossa ensin opetellaan asento ja liikkuminen, lyönnit, potkut, vapautuminen erilaisista otteista, kuljetusotteita, vapautumista maassa sekä vartiomiehen hiljentäminen ”Vartio-otteella” ja ”Kypäräotteella”. Tekniikoita on aika paljon, ja ne eivät kaikki ole kovin yksinkertaisia. Kuitenkin, joukossa on samoja tekniikoita, joita nykypäivänä käytetään kamppailu-urheiluissa ja monissa itsepuolustuslajeissa.
Näihin ”käsikähmätilanteisiin” Do Or Die’n lähestymistapa on hieman erilainen: luvussa, jossa käsitellään jiu-jitsua ja savatea, ei opeteta ensimmäistäkään vapautumistekniikkaa, vaan hyökkäämistä lyömällä ja potkimalla. Lisäksi mukana on myös Defendu:sta vastustajan käden murtaminen sekä hallinta- ja kuljetusotteita sekä aseenriistoja. Erillisessä luvussa kerrotaan nyrkkeilystä, ja luvussa on kuvattu yksi tekniikkakombinaatio, joka ei varsinaisesti ole erityisen helppo: oikean käden yläkoukku askeleella, ja mikäli se menee ohi, lyödään voimakas vasemman käden kohokoukku joko vastustajan leukaan tai vatsaan.
Merkittävää on huomata, että kumpikaan vanhemmista manuaaleista ei opeta lyöntien tai potkujen torjuntaa, ainoastaan aseilla tapahtuvien hyökkäysten torjuntaa paljain käsin. Uudempi US Marine Corps’n opas taas kattaa myös lyönti- ja potkutorjuntoja. Ainut torjuntatekniikka Lähitaisteluoppaassa (1957)näytetään, kun varoitetaan potkaisemasta liian korkealle, jolloin vastustaja voi tarttua jalasta kiinni (kuvitettu) ja kaataa selälleen jalasta nostamalla tai vatsalleen jalkaterästä vääntämällä.
Muiden kuin tuliaseiden käyttöä, tai tuliaseen käyttöä muuten kuin ampumiseen, käsitellään luonnollisesti paljon kaikissa näistä manuaaleista. Siinä, missä ”Do or Die” opettaa pistintaistelua ja veitsen käyttöä, sekä puolustautumista näitä vastaan myös paljain käsin. Lähitaisteluopas (1957) ottaa pistimellä varustetun kiväärin lisäksi myös kenttälapion käsittelyyn, mutta jättää puukon käytön kokonaan huomioimatta. Ainoat teräasetekniikat ovat paljaan käden puolustustekniikoita veistä vastaan. USMC Close Combat –opas taas kattaa sekä pistintaistelun, veitsen ja kepin käytön ja vielä teleskooppipatukankin.
Kiinniottaminen, tai vanginotto, on luonnollisestikin korostunut nykyaikaisessa USMC Close Combat –oppaassa, johtuen luonnollisesti siitä, että sotilaiden käyttö rauhanturvaamistyyppisissä tehtävissä on lisääntynyt, ja poliisityyppisiä taitoja tarvitaan nykyään myös sotilaiden keskuudessa. Lähitaisteluopas (1957) omistaa asialle kokonaisen luvun ja ”Do or Die” näyttää Jiu-Jitsu ja Savate –osiossa hallintaotteita, vaikka vanginkäsittelystä ei sen enempää puhuta mitään.
Mielenkiintoista on, että maassakamppailua ei ”Do or Die” – oppaassa käsitellä lainkaan, Lähitaisteluoppaassa (1957) on vain puolustuksellisia tekniikoita, lähinnä maasta pois pääsyä varten, kun taas USMC Close Combatissa on kokonainen luku maassakamppailua, sisältäen hyökkäyksellisen toiminnan ja puolustuksellisen toiminnan maassa; kummallista kyllä, pelkästään aseettomia tekniikoita käyttäen. Yksi syy tähän ”lukkopaini ja Brazilian Jiu-Jitsu” –tyyppiseen osioon lienee se, että lukkopaini on hyvää fyysistä koulutusta, ja kohtuullisen turvallisesti voidaan harjoitella täyskontaktikamppailua ilman suojavarusteita.
Kotimainen opas vetää pisteet kotiin seuraavalla vedollaan: oppaassa on kokonainen luku tuliaseiden käytöstä, jossa käydään läpi ampuma-aseen käyttö lähitaistelutilanteessa sekä käsikranaatin käyttö. Myös vihollisen käsikranaatilta suojautumiseen opetetaan muutama vaihtoehto. Olen aiemminkin ihmetellyt sitä, että harvoissa lähitaistelumanuaaleissa käsitellään tuliaseiden käyttöä millään tasolla, ja päätynyt sellaiseen johtopäätökseen, että on mahdollista, että yleensä eri henkilöt erikoistuvat aseen käyttöön ja aseettomiin kamppailuihin. Saattaa olla, että tästä syystä konsensusta aseen käytöstä lähitilanteissa ja aseettomien taikka kylmin asein tehtävien tekniikoiden välillä ei pystytä helposti saavuttamaan. Lisäksi Lähitaisteluopas (1957) sisältää luvut harjoitusvälineistä, taisteluradan rakentamisesta ja siinä harjoittelusta, fyysisestä harjoittelusta ja erilaisista kamppailu- ja muista kilpailuista, joilla kasvatetaan fysiikkaa ja tahtoa. USMC Close Combat sisältää luvun pehmustetuin kepein taistelusta, pugil stick training’sta, mutta jää selkeästi kotimaisen manuaalin varjoon.
Yhteenvetoa historiasta ja nykypäivästä:
Sotilailla on paljon taitoja, joita heidän pitäisi oppia. Lähitaistelukoulutukseen aikaa on vain rajallisesti ja se joutuu monesti väistymään syrjään aiheilta joita pidetään tärkeämpinä. Koska aikaa on aina rajallisesti, kannattaa sotilas opettaa hyökkäämään, sillä puolustautuminen on vaikeampaa ja vie enemmän aikaa. Tästä syystä vanhoissa manuaaleissa ei ole juurikaan lyönneiltä tai potkuilta suojautumisia. Jos aikaa koulutukselle on todella vähän, myös otteista vapautuminen kannattanee jättää pois ja keskittyä vain hyökkäämisen opetteluun, joka on myös koko lähitaistelun psykologisen puolen kannalta tärkeintä.
Tapana on yleensä tehdä oppaista tekniikkakokoelmia, ja punaisen langan vangitseminen kuvin ja tekstein on hankalaa. Lisäksi ongelmana saattaa olla, että halutaan paras mahdollinen ratkaisu johonkin erityiseen uhkaan, jolloin ratkaisu ei välttämättä ole helpoin oppia, tai tue muita lähitaistelun osa-alueita. Esimerkkinä vaikka veitsen käyttö: ”Do Or Die” –oppaassa veistä käytetään miekkailutyylisesti eversti James Bowien kehittämän systeemin mukaisesti, jossa valmiusasennot ja hyökkäykset ovat taas täysin erilaiset kuin samassa oppaassa esitettävässä pistintaistelussa taikka aseettomassa taistelussa.
Koska aikaa on vähän, kannattaisi hakea ratkaisu, jossa asennot ja periaatteet tukevat toisiaan. Ratkaisut eivät ehkä ole kaikkein parhaita, mutta riittävän hyviä, ja mahdollisia oppia lyhyessä ajassa.
Plussat ja miinukset:
Do Or Die:
+tekniikoiden vähäinen määrä, keskitytty olennaiseen
+pistintaistelu
+lähitaistelukoulutuksen merkityksen korostamisen psykologisessa valmennuksessa
- veitsitaistelun erillisyys muista osa-alueista
- ei tuliaseiden käyttöä lähitaistelussa
- ei kamppailu- tai muita fyysisiä harjoitteita

USMC Close Combat
+Kattavuus
+Aseenriiston estot ja minimivoimankäyttötekniikat
+Suurin osa tekniikoista on kohtuullisen helppoja ja toimivia
+Otteistavapautumistekniikat ovat todennäköisiin hyökkäyksiin ja toimivia tekniikoita
+ Punainen lanka aseettomien ja aseellisten kamppailujen välillä löytyy
- Melko suuri painin määrä
- Ei tuliaseiden käyttöä lähitaistelussa

Lähitaisteluopas (1957)
+ Ampuma-aseen käyttö lähitaistelussa
+ Taistelurata ja kamppailu- ym. harjoitteet (esim. haavoittuneen evakuointi)
+ Veistä vastaan tehtävät paljaan käden tekniikat ovat osin hyviä ja toimivia
+ Lähitaistelukoulutuksen merkityksen korostamisen psykologisessa valmennuksessa
-Vapautumistekniikoiden suuri määrä jopa marginaalisiin uhkiin
-Ei veitsen käyttöä

Hieman sinivalkoisten lasien läpi tarkasteltuna näistä paras lähitaistelumanuaali kokonaisuutena oli”Lähitaisteluopas (1957)”, parhaat tekniikat taas löytyvät ”USMC Close Combat” –oppaasta.
Aiempien havaintojen perusteella olen laatinut ohjelman sotilaiden lähitaistelu- ja itsepuolustusmenetelmäksi, jossa suoritustekniikat tulevat Scandinavian Defendosta, jossa tekniikat ovat riittävän hyviä ja erittäin yksikertaisia, sekä suoraan sovellettavissa myös sotilaskäyttöön. Lähitaistelu- / itsepuolustus-/ voimankäyttöohjelman sisältö taas koostuu niistä aiheista, joita nykypäivän sotilas tarvitsee sotatilassa, rauhan aikana tai kriisinhallintatehtävissä. Opetettavat aiheet priorisoidaan käytössä olevan ajan mukaan, ja joukoille, joilla on enemmän aikaa harjoitella, opetetaan enemmän asioita. Tätä järjestelmää kutsutaan nimellä ”Defendo Green”, ja siinä, missä ”Defendo Blue” on voimankäyttöammattilaisten, kuten vartijoiden tai poliisien itsepuolustus- ja voimankäyttöjärjestelmä, Defendo Green on sotilaille tarkoitettu itsepuolustus-, lähitaistelu- ja sotilaallisen voimankäytön järjestelmä.

Järjestelmä ei voi perustua pelkästään vastustajan eliminointiin, vaan se pitää olla käytettävissä myös itsepuolustukseen, kun sotilas joutuu lomalla taksijonoväkivallan kohteeksi, ja sotilaalla pitää olla myös eväät minimivoimankäyttöön, kun hän kiinniottaa luvatta sotilasalueelle tunkeutujan tai sotavangin.

Asento ja liikkuminen: kaikki kamppailu perustuu tasapainoiseen asentoon ja oikeaan liikkumiseen, ensimmäiseksi opetettava asia. Kaikissa tekniikoissa pitää huomioida, että päällä voi olla kymmeniä kiloja varusteita, jotka huonontavat liikkuvuutta.

Ampuma-aseen tai aseiden käyttö lähitaisteluasennosta opetetaan heti, ja on sen jälkeen mukana kaikessa harjoittelussa.

Hyökkäämisen opettaminen on kaikkein tärkein taito. ”Miekka on tärkeämpi kuin kilpi”, sanotaan. Ensimmäiseksi opetetaan kehon käyttö lyömisessä, jolla pystytään saamaan helposti lisää voimaa hyökkäykseen, ja paljaalla kädellä lyöminen tukee myös kaikkien apuvälineiden käyttöä lyömisessä. Potkujen määrä pidetään minimissä ja potkut tehdään alas.

Aseen käyttö lyömäaseena opetellaan aseettomien hyökkäysten suoritustapaan sitoen, veitsen tai muun välineen, kuten kenttälapion, kepin, yms. käyttö samoin.

Yksinkertaiset luonnollisen puolustusvasteen mukaiset hyökkäysten torjunnat opetetaan, sillä niitä samoja tekniikoita käytetään kylmin asein tapahtuvien hyökkäysten torjuntaan, joko paljain käsin, tai apuvälineitä, kuten omaa asetta käyttäen.

Maassa puolustautumisen opetus käsittää maasta ylösnousun, kaatumisen taaksepäin, maassa puolustautumisen periaatteet, eli tärkeimpien positioiden ymmärtäminen, ja aseen käyttö maahan kaatuneena.

Tarttumaetäisyydeltä opetetaan viemään vihollinen tai vastustaja maahan eri suunnista, ja tätä samaa sovellusta voidaan käyttää joko vastustajan tuhoamiseen, vartiomiehen hiljentämiseen, tai lievempänä versiona kohdehenkilön kiinniottoon taikka vanginsieppaukseen.

Myös muutamia vaarallisista otteista vapautumisia voidaan käydä läpi, kuten toiminta jouduttaessa aseen riiston yrityksen tai vartiomiehen hiljennysyrityksen kohteeksi.

Pidemmälle ehtiville harjoittelijoille käydään läpi myös asehyökkäysten torjunta paljain käsin.

Lisäksi oheisharjoitteluna opetetaan haavoittuneen evakuointitekniikat, joita käytetään fyysisenä koulutuksena. Muita fysiikkaharjoitteita ovat oman kehon painolla ja taistelijaparin kehon sekä varusteiden painoa hyväksi käyttäen tehtävä harjoittelu, kahvakuulat, levytangot ja ennen kaikkea esterataharjoittelu. Esteradalle tehdään myös ”taistelurataharjoitteita”, jossa esteiden välissä joudutaan puolustautumaan vaikkapa veitsihyökkääjää vastaan taikka hyökkäämään esimerkiksi iskutyynyihin. Ampumaradalla kovapanosammuntoja yhdistetään fyysiseen harjoitteluun.

Koko koulutuksen kantavana teemana on oltava ehdollistumisen merkitys sotilaalle; ärsyke – oikea vaste – vahviste; sekä fyysisen suorituskyvyn ja itseluottamuksen kasvattaminen.

Sotilas ei välttämättä joudu koskaan käyttämään näitä taitoja, mutta niiden harjoittelu parantaa henkistä ja fyysistä suorituskykyä, sekä nopeuttaa päätöksentekoa äärimmäisessä tilanteessa.

Petteri Kantola
"Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä minä olen pahin pimeys laaksossa"
-Psalmi 23:4 (modattu)

Instructor Petteri
Defendo Green Director
Liity etupotkijaksi
Kuvake
Mjölnir
etupotkija
Viestit: 23599
Lauteille: Joulukuu 2005
Paikkakunta: Valkeakoski
Etulaji: Jyrki Saario Defendo
Sivulajit: Potkunyrkkeily, BJJ
Takalajit: Krav Maga, Hokutoryu Ju-jutsu, Escrima, Aikido, Muay Thai, Shootfighting
Tykännyt: 64 kertaa
Tykätty: 169 kertaa

Defendo Green

Viesti Mjölnir »

Vinkki, elokuussa ilmestyvässä Suomen Sotilas -lehdessä tullee olemaan juttua Defendo Greenistä.
"Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä minä olen pahin pimeys laaksossa"
-Psalmi 23:4 (modattu)

Instructor Petteri
Defendo Green Director
Liity etupotkijaksi
Kuvake
Mjölnir
etupotkija
Viestit: 23599
Lauteille: Joulukuu 2005
Paikkakunta: Valkeakoski
Etulaji: Jyrki Saario Defendo
Sivulajit: Potkunyrkkeily, BJJ
Takalajit: Krav Maga, Hokutoryu Ju-jutsu, Escrima, Aikido, Muay Thai, Shootfighting
Tykännyt: 64 kertaa
Tykätty: 169 kertaa

Defendo Green

Viesti Mjölnir »

Näkiköhän joku tuota artikkelia Suomen Sotilaassa? Itseltäni on mennyt kokonaan ohi.

----

Pirkanmaan Maanpuolustuskoulutuksen kanssa vedettiin "Lähitaistelukouluttajakurssi", joka kesti noin 40 tuntia. Kurssilla oli osallistujina kokeneita itsepuolustuksen tai voimankäytön kouluttajia, ja tämä kurssi toimi "test & research" -kurssina myös Defendo Greenille. Lopputyönä kurssilaiset pitivät reserviläispäivän yhteydessä lähitaistelurastin, jossa reserviläispäivään osallistuville treenautettiin Defendo Greeniä ja promottiin Maanpuolustuskoulutuksen lähitaistelukurssia, joka tulee ensi vuonna kurssiohjelmaan.

Yhteistyö Valkeakosken Heraclesin ja Tampereen Defendon sekä Maanpuolustuskoulutus ry:n välillä oli erittäin sujuvaa.

Defendo Greenistä voi myös kysellä lisätietoja defendo.green at gmail,com.

edit:
Myös somesta löytyy sivut:
http://www.facebook.com/DefendoGreen" onclick="window.open(this.href);return false;
"Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä minä olen pahin pimeys laaksossa"
-Psalmi 23:4 (modattu)

Instructor Petteri
Defendo Green Director
Liity etupotkijaksi
Kuvake
Rawson
munillepotkija
Viestit: 678
Lauteille: Kesäkuu 2006
Paikkakunta: Helsinki
Tykännyt: 0
Tykätty: 0

Defendo Green

Viesti Rawson »

En MPK:n koulutuskalenterista löytänyt aiheeseen liittyvää kurssia. Tuleeko myöhemmin mukaan vai onko rajattu pois vapaaehtoispuolelta?
Purple belt papa power
Kuvake
Mjölnir
etupotkija
Viestit: 23599
Lauteille: Joulukuu 2005
Paikkakunta: Valkeakoski
Etulaji: Jyrki Saario Defendo
Sivulajit: Potkunyrkkeily, BJJ
Takalajit: Krav Maga, Hokutoryu Ju-jutsu, Escrima, Aikido, Muay Thai, Shootfighting
Tykännyt: 64 kertaa
Tykätty: 169 kertaa

Defendo Green

Viesti Mjölnir »

Rawson kirjoitti: En MPK:n koulutuskalenterista löytänyt aiheeseen liittyvää kurssia. Tuleeko myöhemmin mukaan vai onko rajattu pois vapaaehtoispuolelta?
Täsmentynee vielä tässä loppuvuodesta, ja tullenee ensi vuodelle koulutuskalenteriin
"Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä minä olen pahin pimeys laaksossa"
-Psalmi 23:4 (modattu)

Instructor Petteri
Defendo Green Director
Liity etupotkijaksi
Kuvake
Mjölnir
etupotkija
Viestit: 23599
Lauteille: Joulukuu 2005
Paikkakunta: Valkeakoski
Etulaji: Jyrki Saario Defendo
Sivulajit: Potkunyrkkeily, BJJ
Takalajit: Krav Maga, Hokutoryu Ju-jutsu, Escrima, Aikido, Muay Thai, Shootfighting
Tykännyt: 64 kertaa
Tykätty: 169 kertaa

Defendo Green

Viesti Mjölnir »

Ensimmäinen kansainvälinen Defendo Green seminaari vedettiin viime sunnuntaina Varsovassa, Puolassa.
Paikalla oli 51 harrastajaa tai ohjaajaa eri puolilta Puolaa, vetäjänä lisäkseni oli Jussi Jokinen.

Hyvä meininki oli.
"Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä minä olen pahin pimeys laaksossa"
-Psalmi 23:4 (modattu)

Instructor Petteri
Defendo Green Director
Liity etupotkijaksi
Kuvake
Mjölnir
etupotkija
Viestit: 23599
Lauteille: Joulukuu 2005
Paikkakunta: Valkeakoski
Etulaji: Jyrki Saario Defendo
Sivulajit: Potkunyrkkeily, BJJ
Takalajit: Krav Maga, Hokutoryu Ju-jutsu, Escrima, Aikido, Muay Thai, Shootfighting
Tykännyt: 64 kertaa
Tykätty: 169 kertaa

Defendo Green

Viesti Mjölnir »

Mjölnir kirjoitti: Vinkki, elokuussa ilmestyvässä Suomen Sotilas -lehdessä tullee olemaan juttua Defendo Greenistä.
Kyselin asiaa Suomen Sotilaasta, ja ko. juttua ei vielä ole julkaistu.
"Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä minä olen pahin pimeys laaksossa"
-Psalmi 23:4 (modattu)

Instructor Petteri
Defendo Green Director
Liity etupotkijaksi
Kuvake
Totte
etupotkija
Viestit: 4384
Lauteille: Toukokuu 2008
Paikkakunta: Helsinki
Tykännyt: 0
Tykätty: 0

Defendo Green

Viesti Totte »

Totte myöhäisenä taas kysyn. Ketjun ensimmäisen viestin ensimmäinen video kohdassa 0:27. Miksi kiväärin tukki nostetaan olkapäälle sen sijaan että otettaisiin suoraan "ampuma-asento"?
"Jos minulla olisi kaikki valta, etenisin tältä pohjalta, mutta harmi kyllä, minulla ei ole lainkaan valtaa."
- Osmo Soininvaara
Kuvake
Mjölnir
etupotkija
Viestit: 23599
Lauteille: Joulukuu 2005
Paikkakunta: Valkeakoski
Etulaji: Jyrki Saario Defendo
Sivulajit: Potkunyrkkeily, BJJ
Takalajit: Krav Maga, Hokutoryu Ju-jutsu, Escrima, Aikido, Muay Thai, Shootfighting
Tykännyt: 64 kertaa
Tykätty: 169 kertaa

Defendo Green

Viesti Mjölnir »

Totte kirjoitti: Totte myöhäisenä taas kysyn. Ketjun ensimmäisen viestin ensimmäinen video kohdassa 0:27. Miksi kiväärin tukki nostetaan olkapäälle sen sijaan että otettaisiin suoraan "ampuma-asento"?
Tarkoitatko tätä:

Kuva

Demoan tuossa lähitaisteluampuma-asentoa, jolla voidaan vartalosuuntaisesti ampua helposti lähietäisyydelle siten, että aseen ulottuvuus lyhenee, joka vähentää pelkoa siitä, että vastustaja yrittäisi tarttua aseeseen, eli asento on vahvempi aseenriistoyrityksiä vastaan.
"Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä minä olen pahin pimeys laaksossa"
-Psalmi 23:4 (modattu)

Instructor Petteri
Defendo Green Director
Liity etupotkijaksi
Kuvake
Totte
etupotkija
Viestit: 4384
Lauteille: Toukokuu 2008
Paikkakunta: Helsinki
Tykännyt: 0
Tykätty: 0

Defendo Green

Viesti Totte »

Juuri tuo, ja asia selkee.
"Jos minulla olisi kaikki valta, etenisin tältä pohjalta, mutta harmi kyllä, minulla ei ole lainkaan valtaa."
- Osmo Soininvaara
Kuvake
Mjölnir
etupotkija
Viestit: 23599
Lauteille: Joulukuu 2005
Paikkakunta: Valkeakoski
Etulaji: Jyrki Saario Defendo
Sivulajit: Potkunyrkkeily, BJJ
Takalajit: Krav Maga, Hokutoryu Ju-jutsu, Escrima, Aikido, Muay Thai, Shootfighting
Tykännyt: 64 kertaa
Tykätty: 169 kertaa

Defendo Green

Viesti Mjölnir »

Defendo Green Facebookissa:
http://www.facebook.com/DefendoGreen" onclick="window.open(this.href);return false;
"Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä minä olen pahin pimeys laaksossa"
-Psalmi 23:4 (modattu)

Instructor Petteri
Defendo Green Director
Liity etupotkijaksi
Kuvake
Mjölnir
etupotkija
Viestit: 23599
Lauteille: Joulukuu 2005
Paikkakunta: Valkeakoski
Etulaji: Jyrki Saario Defendo
Sivulajit: Potkunyrkkeily, BJJ
Takalajit: Krav Maga, Hokutoryu Ju-jutsu, Escrima, Aikido, Muay Thai, Shootfighting
Tykännyt: 64 kertaa
Tykätty: 169 kertaa

Defendo Green

Viesti Mjölnir »

Pirkanmaan MPK järjestää maaliskuun 14.-15.3. lähitaistelukurssin Satakunnan lennostossa, jossa on mahdollisuus päästä tutustumaan Defendo Greeniin. Ilmoittaudu MPK:n sivuilla: http://mpk.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
"Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä minä olen pahin pimeys laaksossa"
-Psalmi 23:4 (modattu)

Instructor Petteri
Defendo Green Director
Liity etupotkijaksi
Kuvake
AlexMachine
etupotkija
Viestit: 5801
Lauteille: Elokuu 2006
Paikkakunta: Vaasa
Etulaji: Nyrkkeily
Sivulajit: Sra, IDPA
Takalajit: Mil Fight, Pekiti Tirsia, Escrima
Tykännyt: 43 kertaa
Tykätty: 87 kertaa

Defendo Green

Viesti AlexMachine »

Onko tietoa onko tämä laajentumassa muillekin MPK:n alueille vai pitäisikö alkaa suunnitella matkaa tuonne suuntaan?
“There is a cult of ignorance in the United States, and there has always been. The strain of anti-intellectualism has been a constant thread winding its way through our political and cultural life, nurtured by the false notion that democracy means that 'my ignorance is just as good as your knowledge.”
Kuvake
Mjölnir
etupotkija
Viestit: 23599
Lauteille: Joulukuu 2005
Paikkakunta: Valkeakoski
Etulaji: Jyrki Saario Defendo
Sivulajit: Potkunyrkkeily, BJJ
Takalajit: Krav Maga, Hokutoryu Ju-jutsu, Escrima, Aikido, Muay Thai, Shootfighting
Tykännyt: 64 kertaa
Tykätty: 169 kertaa

Defendo Green

Viesti Mjölnir »

AlexMachine kirjoitti: Onko tietoa onko tämä laajentumassa muillekin MPK:n alueille vai pitäisikö alkaa suunnitella matkaa tuonne suuntaan?
Jostain levittämisestä muille alueille on puhuttu, mutta ei ole vielä konkretisoitunut.

Parhaiten pääsee mukaan reissaamalla tännepäin maaliskuussa.
"Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä minä olen pahin pimeys laaksossa"
-Psalmi 23:4 (modattu)

Instructor Petteri
Defendo Green Director
Liity etupotkijaksi

Seuraajat

Kuvake
Daddy
Kuvake
DeusVult
frank.armoton
Kari Aittomäki
Kuvake
kukuska
Kuvake
Mjölnir
Veepee