Moi! Luo tili ja ota osaa iloiseen keskusteluun. 🙂

Haku löysi 42 tulosta

Andy
elo 10, 2014, 21.19
Keskustelualue: Kenttä
Aihe: Krav Maga
Vastaukset: 908
Luettu: 166730

Krav Maga

Facebook kertoi erään tuntemani krav maga -ohjaajan saaneen sinisen vyön ja " Full Certified Club Instructor diplomin" Krav Maga Networkissa. Millainen vyöjärjestelmä ja ohjaajatasojärjestelmä KMN:ssa on?
Andy
elo 10, 2014, 16.26
Keskustelualue: Kenttä
Aihe: Krav Maga
Vastaukset: 908
Luettu: 166730

Krav Maga

Minä olin siinä uskossa että SKML olisi jotenkin yhteistyössä sekä KMG:n ja IKMF:n kanssa mutta onko siis niin että IKMF on kokonaan pois kuvioista?

Pänttösen systeemejä en tarkoituksella laskenut mihinkään kuuluviksi kun niissä tuntuu lajikin vaihtuvan aina fiiliksen mukaan joksikin sreetkarvdefenduksi. Voisinhan minäkin alkaa vetää itsepuolustusjumppaa ja nimittää sitä Krav Magaksi mutta se tuskin olisi samaa lajia ja vain eri tyyliä kuin nämä yleisemmät Krav Magat.

K4:n toiminta taitaa kuitenkin olla vähän vakaammalla pohjalla. Se kuuluu käsittääkseni "Scandinavian Krav Maga Federationiin" (onpa tutun kuuloinen nimi...) mutta onko siinä liitossa enempää kuin tämä yksi seura?
Andy
elo 10, 2014, 11.59
Keskustelualue: Kenttä
Aihe: Krav Maga
Vastaukset: 908
Luettu: 166730

Krav Maga

Eikö niitä ole viisi?

IKMF
Krag Maga Global
FEKM
Krav Maga Network
Commando Krav Maga
Andy
elo 6, 2014, 19.40
Keskustelualue: Kenttä
Aihe: Krav Maga
Vastaukset: 908
Luettu: 166730

Krav Maga

Tässä nyt on ko. lain muuttamisesityksen yksityiskohtaisia perusteluja. Muutosesityksessä 6§ muuttuisi siis 8§:ksi mikä voi aiheuttaa sekaannusta:
Syrjintäperusteiden luettelo olisi perustus- lain 6 §:n ja useimpien kansainvälisten ih- misoikeussopimusten tapaan avoin. Tyhjen- tävän luettelon laatiminen kaikista kielletyis- tä erotteluperusteista ei ole asiallisesti mah- dollista. Siksi muut henkilöön liittyvät syyt rinnastetaan ehdotetussa säännöksessä ni- menomaisesti mainittuihin syihin. Tällaisia muita syitä voivat perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan olla muun muassa yhteis- kunnallinen asema, varallisuus, asuinpaikka ja yhdistystoimintaan osallistuminen (HE 309/1993 vp, s. 44.) Näitä olisivat myös kan- sainvälisten ja eurooppalaisten ihmisoikeus- asiakirjojen syrjintäkielloissa luetellut henki- löön liittyvät syyt samoin kuin esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja pe- rustuslakivaliokunnan käytännössä tällaisiksi katsotut syyt. Euroopan ihmisoikeustuomio- istuin on käytännössään katsonut, että muut henkilöön liittyvät syyt voivat koskea paitsi henkilön sisäsyntyisiä ominaisuuksia, myös oikeudellista asemaa tai sosiaalisessa kanssa- käymisessä merkityksellisiä ominaisuuksia (esim. Hode ja Abdi, 6.12.2012). Muulla henkilöön liittyvällä syyllä viita- taan säännöksessä siinä nimenomaisesti mai- nittujen syiden kaltaisiin seikkoihin. Tämä erottaa syrjinnän kiellon esimerkiksi perus- tuslain 6 §:n 1 momentin yleisestä yhdenver- taisuussäännöksestä samoin kuin työsopi- muslaissa säädetystä työntekijöiden tasapuo- lisen kohtelun vaatimuksesta. Muuhun kuin henkilöön liittyvään syyhyn perustuva erilainen kohtelu ei kuulu ehdote- tussa laissa tarkoitetun syrjintäkiellon piiriin. Erot ihmisten tosiasiallisissa olosuhteissa, toiminnassa tai menettelytavoissa eivät yleensä muodosta ehdotetussa säännöksessä tarkoitettua henkilöön liittyvää syytä. Perus- tuslakivaliokunta on esimerkiksi katsonut, ettei käräjäoikeudessa käsiteltävien niin sa- nottujen summaaristen velkomusasioiden oi- keudenkäyntimaksun suuruuden porrastami- sessa asian vireilletulotavan mukaan ollut kysymys eri asemaan asettamisesta henki- löön liittyvän syyn perusteella (PeVL 35/2010 vp, s. 2).
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7243,d.bGQ" onclick="window.open(this.href);return false;

Haluaisin nyt mielellään kuulla jotain perusteluja sille miksi tuo olisi laitonta. Oikeusvaltiossa kun homma menee niin että nimenomaan teon laittomuus pitää todistaa eikä toisin päin.
Andy
elo 6, 2014, 18.04
Keskustelualue: Kenttä
Aihe: Krav Maga
Vastaukset: 908
Luettu: 166730

Krav Maga

Käsittääkseni on aika yleistä että monissa "vaaditaan nuhteeton tausta" -seuroissa tehdään poikkeus jos henkilö tulee itse kertomaan taustoistaan ja uskottavasti vakuuttaa kyseessä olleen "nuoruuden töppäilyn".
Andy
elo 6, 2014, 17.45
Keskustelualue: Kenttä
Aihe: Krav Maga
Vastaukset: 908
Luettu: 166730

Krav Maga

Halusit mika asiaa koskevan lakipykälän ja nyt se lakipykälä ei sitten kelpaa?

Seulontatarkistus on tietysti käytännössä vaikeaa tai jopa laitonta mutta tilannehan voi olla ihan hyvin se että henkiln rikostaustasta tiedetään muuten. Jos Mika Muranen kävelee Commando Krav Magan peruskurssille, niin varmaan on aika selvää että hänellä on rikosrekisteri.
Andy
elo 6, 2014, 17.32
Keskustelualue: Kenttä
Aihe: Krav Maga
Vastaukset: 908
Luettu: 166730

Krav Maga

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040021" onclick="window.open(this.href);return false;
6 §
Syrjinnän kielto

Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Rikosten tekeminen ei nyt taida olla mikään henkilökohtainen ominaisuus tms.

Voihan ravintolatkin antaa porttikieltoja yksittäisille henkilöille näiden käytöksen johdosta. rikosrekisterin tarkistaminen on sitten oma juttunsa eikä liity tähän asiaan mitenkään.
Andy
elo 6, 2014, 17.12
Keskustelualue: Kenttä
Aihe: Krav Maga
Vastaukset: 908
Luettu: 166730

Krav Maga

Mika kirjoitti: Onko varmasti näin?
Millaisia todisteita haluat? Oikeustapauksen jossa kamppailulajiyritys on haastettu oikeuteen syrjinnästä koska ei ole rikostaustan takia ottanut henkilöä asiakkaaksi?
Andy
elo 6, 2014, 16.50
Keskustelualue: Kenttä
Aihe: Krav Maga
Vastaukset: 908
Luettu: 166730

Krav Maga

Totta kai yritys saa valita asiakkaansa, kunhan sitä ei tehdä syrjivin perustein. Ovathan esimerkisi jotkut kaupat kieltäytyneet myymästä energiajuomia alle 15-vuotiaille. Esim. rodun tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella ei saa valikoida asiakkaita, mutta eihän nyt rikosrekisteri ole tällainen syrjivä peruste.
Andy
elo 6, 2014, 12.51
Keskustelualue: Kenttä
Aihe: Krav Maga
Vastaukset: 908
Luettu: 166730

Krav Maga

Jäseneksi ottamattomuutta ei tarvitse perustella.
Andy
heinä 1, 2014, 13.23
Keskustelualue: Kenttä
Aihe: Krav Maga
Vastaukset: 908
Luettu: 166730

Krav Maga

Ok.
Andy
heinä 1, 2014, 10.53
Keskustelualue: Kenttä
Aihe: Krav Maga
Vastaukset: 908
Luettu: 166730

Krav Maga

Minkä maan merijalkaväessä olet ollut ja miten olet sinne päätynyt? En siis yritä epäillä tarinaa, mutta kiinnostaa kun aika harva suomalainen on kai ollut merijalkaväessä. Jos kyse on USA:n merijalkaväki niin olen aina kuvitellut että siihen pitäisi olla USA:n kansalainen, mikä ei tietenkään ole sekään ollenkaan mahdotonta.
Andy
kesä 28, 2014, 18.33
Keskustelualue: Kenttä
Aihe: Krav Maga
Vastaukset: 908
Luettu: 166730

Krav Maga

Olenko ymmärtänyt oikein että Commando Krav Maga ei siis polveudu Imi Lichtenfeldin järjestelmästä, kun miestä ei ainakaan minun silmiini sattunut historiikeista? Eli lajin kehittäjä on nimenomaan Moni Azik IDF:ssa saamansa opin pohjilta?
Andy
kesä 25, 2014, 20.01
Keskustelualue: Kenttä
Aihe: Krav Maga
Vastaukset: 908
Luettu: 166730

Krav Maga

Blogista löytyy tällaista taustaa: http://nsdc-itsepuolustus.blogspot.fi/s ... results=38" onclick="window.open(this.href);return false;
? Kun lopetin työni Nokian palveluksessa, loppui myös "Nokia Self Defense Club". Tämähän oli pienimuotoisen työpaikkakerhomme nimi vuodesta 2005 vuoden 2012 kesään.
Ilmeisesti tätä ennen on treenattu Krav Magaa, mutta minulle ei ihan selvinnyt että onko se ollut SKML:n vai PKMI:n puolella. Blogitekstit yleensä vaikuttaisivat olevan ihan järkevää juttua.
Andy
kesä 25, 2014, 19.15
Keskustelualue: Kenttä
Aihe: Krav Maga
Vastaukset: 908
Luettu: 166730

Krav Maga

Mikä mies tämä pääkouluttaja Vesa Vuorinen oikein on? Tämmöinen blogi mieheltä löytyi: http://nsdc-itsepuolustus.blogspot.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;