Moi! Luo tili ja ota osaa iloiseen keskusteluun. 🙂

Haku löysi 25 tulosta

Andy
huhti 19, 2020, 12.31
Keskustelualue: Sauna
Aihe: Henkinen kehitys tai muu kokonaisvaltaisuus kamppailulajeissa
Vastaukset: 519
Luettu: 24754

Henkinen kehitys tai muu kokonaisvaltaisuus kamppailulajeissa

Tuo palvelulupaus on itseasiassa aika hyvä termi, vaikka kuulostaakin henkisen kehityksen ohessa hieman erikoiselta.

Jos lajiyhteisö, seura tai opettaja esittää, että tämä toiminta nyt kehittää henkisesti, niin olisi minusta hyvä, että ainakin heille itselleen olisi selvillä, millaista se henkinen kehitys on ja mitkä elementit sitä harjoittelussa tuottavat. Se on sitten oma juttunsa, miten tehokkaasti tämä käytännössä onnistuu, mutta ainakin pitäisi olla joku ajatus siitä, miten se homma toimii.

Onko kyse siitä, että kun murskataan tiiliä, seisotaan lumihangessa ja karjutaan kiaita, tämä vahvistaa oppilaan itsevarmuutta niin että uhkatilanteessa hän ei panikoidu vaan kykenee budotekniikoillaan tuhoamaan hyökkääjät? Ja rankan työprojektin koittaessa hän luottaa kykyihinsä, tekee pitkää päivää ja vetää sen onnistuneesti läpi vaipumatta burnoutiin?

Vai onko se sitä, että sensei puhuu joustavuudesta ja tilanteiden hyväksymisestä, jolloin oppilas antaa nakkijonossa tilaa räyhääjälle ja tyynesti hyväksyy sen kohtalon, että saa oman hodarinsa minuuttia myöhemmin? Ja rankan työprojektin koittaessa hän ymmärtää vaihtaa tehtävää sellaiseen, jossa jää enemmän aikaa lasten kanssa olemiseen?

Molemmissa on kai nähtävissä henkistä kehitystä, mutta se on aivan erilaista ja varmasti on löydettävissä paljon muitakin malleja. Nähdäkseni olisi hyvä, että henkistä kehitystä harjoittelun päämääränä pitävä henkilö tiedostaisi millaista kehitystä on tarkoitus saada aikaan ja miten harjoittelu sitä tuottaa. Jos ei ole asetettua päämäärää eikä suunniteltuja keinoja sen saavuttamiseksi, tulokset jäävät usein heikoiksi.
Andy
huhti 18, 2020, 23.09
Keskustelualue: Sauna
Aihe: Henkinen kehitys tai muu kokonaisvaltaisuus kamppailulajeissa
Vastaukset: 519
Luettu: 24754

Henkinen kehitys tai muu kokonaisvaltaisuus kamppailulajeissa

Uusien lajien saapuessa maahamme 1960- ja 1970-luvuilla mielikuvat lajeista olivat sekavia ja monenkirjavia. Diskurssianalyysin tuloksena mystisyyttä, itsepuolustuksellisuutta ja henkistä kehitystä korostavat diskurssit nousevat kuitenkin selkeästi esiin uusien kamppailulajien yhteydessä.
Andy
huhti 18, 2020, 21.25
Keskustelualue: Sauna
Aihe: Henkinen kehitys tai muu kokonaisvaltaisuus kamppailulajeissa
Vastaukset: 519
Luettu: 24754

Henkinen kehitys tai muu kokonaisvaltaisuus kamppailulajeissa

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/16412
Molskille vai tatamille?: tutkielma kamppailulajien harrastamisen kehityksestä Suomessa 1960-luvulta nykypäivään

Tiivistelmä: Suomea pidetään urheiluhulluna kansana. Keihäänheiton, kestävyysjuoksun ja hiihdon rinnalla eräs suomalaisten lempilajeista on ollut paini. Painia on harrastettu Suomessa laajasti ja lajin kansainvälinen kilpailumenestys, etenkin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä on ollut erinomaista. Pitkään paini ja nyrkkeily olivat käytännössä ainoat maassamme harrastetut kamppailulajit. Tilanne muuttui 1960-luvulla, jolloin budolajit judon johdolla rantautuivat Suomeen ja tarjosivat uudenlaisia mahdollisuuksia kamppailulajien harrastamiselle. Tutkielmani käsittelee suomalaisen kamppailu-urheilun muutosta ja kehitystä 1960-luvulta 2000-luvun alkuvuosiin asti. Tutkielma keskittyy selvittämään miten perinteiset suomalaiset kamppailu-urheilulajit paini ja nyrkkeily ovat pärjänneet uusien lajien aikaan saamassa kilpailussa. Tärkeimpänä tilastollisena mittarina toimii harrastaja- ja seuramäärien kehitys. Kvantitatiivisen tarkastelun pääpaino on horisontaalisessa ja vertikaalisessa tilastollisessa analyysissä. Ajallisen kehityksen tarkastelu muodostaa tutkimuksen horisontaalisen ulottuvuuden, eri lajien välisten suhteiden ja kehityksen seurannan muodostaessa vertikaalisen tason. Suurimman osan tilastoaineistosta muodostavat Suomen urheiluarkistossa sijaitsevat Suomen Valtakunnan Urheiluliiton ja Suomen Liikunnan ja Urheilun jokavuotiset toimintakertomukset sekä eri lajiliittojen toimintakertomukset ja vuosiraportit. Määrällisen tutkimuksen tulosten valossa itämaisten budolajien voidaan nähdä lisänneen kamppailulajien absoluuttista harrastusta Suomessa. Perinteisten lajien, painin ja nyrkkeilyn, absoluuttiset harrastajamäärät eivät kuitenkaan samalla vähentyneet vaikka niiden suhteellinen osuus kamppailulajien harrastamisesta pienenikin. Painin harrastajamäärät ovat jo pitkään pysyneet suhteellisen muuttumattomina, mutta nyrkkeily nosti 1990-luvun alusta alkaen suosiotaan menestyksekkään kuntonyrkkeilykampanjansa avulla. Tilastolliseen tarkasteluun nojaten on ollut olennaista kysyä, mitä sellaista uudet lajit tarjosivat harrastajilleen jota vanhat eivät voineet tarjota? Mikä uusissa lajeissa kasvavaa harrastajakuntaa viehätti? Tutkimuskysymystä on lähestytty diskurssianalyyttisen metodin avulla. Analysoimalla sitä, miten eri lajeista on puhuttu ja miten niistä on aikanaan kirjoitettu, on luotu kuva kamppailulajien harrastajien harjoittelun taustalla vaikuttaneista motiiveista. Suomen Urheilulehdessä vuosina 1962 1979 ilmestyneet kamppailulajeja koskevat artikkelit muodostavat tutkielman artikkelianalyyttisen osuuden tutkimusaineiston. Analyysissä ja tulkinnassa on tukeuduttu vahvasti saksalaisen tutkijan ja teoreetikon Henning Eichbergin näkemyksiin urheilusta ja liikunnasta. Hänen trialektinen mallinsa urheilun harrastamisen motiiveista on luonut perustan analyysille. Uusien lajien saapuessa maahamme 1960- ja 1970-luvuilla mielikuvat lajeista olivat sekavia ja monenkirjavia. Diskurssianalyysin tuloksena mystisyyttä, itsepuolustuksellisuutta ja henkistä kehitystä korostavat diskurssit nousevat kuitenkin selkeästi esiin uusien kamppailulajien yhteydessä. Tutkielmani valossa näyttää siltä, että maahamme 1960-luvulla saapuneiden uusien kamppailulajien harrastamisen nopea kasvu selittyy ensisijaisesti lajien tarjoamalla uudella mahdollisuudella harrastaa liikuntaa, joka korostuneesti vastasi Eichbergin trialektisen mallin kuvaileman terveysorientoituneen funktion mukaiseen tarpeeseen. Käytännössä uusien kamppailulajien harrastamisessa korostui fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys ja hyvinvointi kilpailemisen ja suorittamisen sijaan. Uudet kamppailulajit, ennen kaikkea judo ja karate, tarjosivat maassamme uudenlaisen ja vähemmän kilpailuorientoituneen mahdollisuuden harrastaa kamppailulajeja.
Andy
huhti 18, 2020, 18.53
Keskustelualue: Sauna
Aihe: Henkinen kehitys tai muu kokonaisvaltaisuus kamppailulajeissa
Vastaukset: 519
Luettu: 24754

Henkinen kehitys tai muu kokonaisvaltaisuus kamppailulajeissa

Lasse Candé kirjoitti:
huhti 18, 2020, 18.22
Andy, törmään mainitsemaasi ajatteluun juuri nyt, kun sinä toit sen ketjuun. Epäselvää on silti miksi sinä toit tällaisen ajatuksen ketjuun. Ja nyt vielä kysyt että väitänkö minä jotakin. :D
Hämmentävää. Itse olen kuullut tällaista ajattelua vuosikymmenien varrella varmasti satoja kertoja. En kuitenkaan pidä nauhuria päällä jatkuvasti, joten en ole tallentanut näitä keskusteluja.
Andy
huhti 18, 2020, 17.42
Keskustelualue: Sauna
Aihe: Henkinen kehitys tai muu kokonaisvaltaisuus kamppailulajeissa
Vastaukset: 519
Luettu: 24754

Henkinen kehitys tai muu kokonaisvaltaisuus kamppailulajeissa

Lasse Candé kirjoitti:
huhti 18, 2020, 17.16
Andy kirjoitti:
huhti 17, 2020, 19.33
Kun joskus on tuntunut siltä, että (esim.) karatekan on nähty kehittyvän henkisesti ihan automaattisesti sillä, että hinkkaa gyakuzukia, kun taas nyrkkeilijä ei kehittyisi vastaavasti hinkkaamalla takasuoraa. Ja perusteena on lähinnä se, että gyakuzukia hinkataan valkoisessa kauhtanassa eikä shortseissa ja T-paidassa.
Mahtaako tuolla sinun tunteellasi olla keskustelulle mitään suurempaa relevanssia kuin että oltiin tehty silein että tyhmästi mentiin tuntemaan noin? Ja että tuo tunteminen rajoittuu vain sinuun ja ehkä viestistäsi tykänneeseen Kuhmuun.
Väitätkö oikeasti, ettet ole koskaan törmännyt sellaiseen ajattelutapaan, että itämaisten kamppailulajien nähdään sisältävän jonkinlaisia henkisen kasvun elementtejä ilman että sen käytännön toteutusta on millään tavalla ajateltu?

Mielestäni tämä on todella yleistä, että nimenomaan itämaisiin lajeihin yhdistetään se henkisen kasvun idea, mutta itse harjoittelu ei sisällä mitään sen syvällisempää kasvatuksellista ajatusta kuin nyrkkeily tai tennis.
Andy
huhti 17, 2020, 19.45
Keskustelualue: Sauna
Aihe: Henkinen kehitys tai muu kokonaisvaltaisuus kamppailulajeissa
Vastaukset: 519
Luettu: 24754

Henkinen kehitys tai muu kokonaisvaltaisuus kamppailulajeissa

Tässä on hieman amerikkalaista näkemystä henkisestä kehittymisestä.

Andy
huhti 17, 2020, 19.33
Keskustelualue: Sauna
Aihe: Henkinen kehitys tai muu kokonaisvaltaisuus kamppailulajeissa
Vastaukset: 519
Luettu: 24754

Henkinen kehitys tai muu kokonaisvaltaisuus kamppailulajeissa

Tässä on tullut nyt jo useampikin sellainen systeemi, missä sitä henkistä kehitystä on jollain lailla mietitty ja tuotu osaksi harjoittelua.

Kun joskus on tuntunut siltä, että (esim.) karatekan on nähty kehittyvän henkisesti ihan automaattisesti sillä, että hinkkaa gyakuzukia, kun taas nyrkkeilijä ei kehittyisi vastaavasti hinkkaamalla takasuoraa. Ja perusteena on lähinnä se, että gyakuzukia hinkataan valkoisessa kauhtanassa eikä shortseissa ja T-paidassa.
Andy
huhti 4, 2020, 00.07
Keskustelualue: Sauna
Aihe: Henkinen kehitys tai muu kokonaisvaltaisuus kamppailulajeissa
Vastaukset: 519
Luettu: 24754

Panu Suominen kirjoitti:
touko 17, 2005, 14.10
Eli kun Dalai Lama kertoo mietiskelyn kehittävän ihmisiä henkisesti onnellisempaan ja tyytyväisempään suuntaan, hän ei itseasiassa tiedä yhtään mistä puhuu eikä varsinkaan itse ole em. tavalla "kehittynyt"?
Miksiköhän joku maanpaossa oleva entinen diktaattori olisi erityisen henkisesti kehittynyt yksilö?
Andy
loka 21, 2016, 21.31
Keskustelualue: Sauna
Aihe: Henkinen kehitys tai muu kokonaisvaltaisuus kamppailulajeissa
Vastaukset: 519
Luettu: 24754

Kokonaisvaltainen kehittyminen kamppailulajeissa

Joo. Lienee tosiaan aika monta kertaa toistunut tapahtumaketju sellainen, että jonkun esimerkiksi japanilaisen karatetyylin on kehittänyt tyyppi, joka on nähnyt sen hyväksi tavaksi kamppailla. Ja henkisyys lajissa on sitä luokkaa, että mestari näkee harjoittelun parantavan ihmisen kokonaishyvinvointia ja voivan opettaa elämässä hyödyllisiä taitoja, kuten itsehillintää.

Nyt sitten länsimaissa joku tyylin treenaaja lukee jotain zen-juttuja tai vastaavia ja kehittää mielessään teorian, että tässä on nyt ne mestarin salaiset ajatukset, mitä ei ole julkisesti paljastettu ja jotka ovat tyylin todellinen sisältö. Vaikka mestari siis ei olisi koskaan näistä zen-opeista kuullutkaan tai ollut niistä mitenkään kiinnostunut.

Tietysti tätä henkisten juttujen lisäämistä lajeihin tapahtuu myös itämailla. Selkein esimerkki on varmaan Morihei Ueshiba jolle Sokaku Takeda opetti kai aikalailla fyysiseen toimintaan perustuvaa Daito-ryuta ja Ueshiba itse lisäili siihen shintopapeilta saamiaan hengentuotteita. Hän ei toki kuvitellut tämän olevan Takedan salatietoa.
Andy
loka 17, 2016, 21.58
Keskustelualue: Sauna
Aihe: Henkinen kehitys tai muu kokonaisvaltaisuus kamppailulajeissa
Vastaukset: 519
Luettu: 24754

Han Moo Do

Jussi Häkkinen kirjoitti:
bodyguard kirjoitti: Itse olen kyllä ollut sellaisessa uskossa että siellä itämaissakin on perinteisesti oltu aika kiinnostuneita siitä että mikä tyyli on kovin. Olisiko tämä henkisyyden korostaminen moderni ilmio jolla on tarkoitus vetää länsimaisilta fiilistelijoilta rahat pois?
Minulla on vähän sellainen fiilis, että henkisyyden korostaminen on länsimainen ilmiö.
Minun käsittääkseni ainakin kamppailulajeista puhuttaessa henkisiä arvoja korostetaan nimenomaan tietyissä (mutta ei kaikissa) itämaisissa lajeissa. Esimerkkeinä aikido ja yiquan. Länsimaisista lajeista en osaa nimetä yhtään vähänkään suositumpaa lajia, jossa olisi vastaavaa elementtiä. Toki on olympialiikkeen ihanteita "terve sielu terveessä ruumiissa" jne. mutta eivät ne näy paini- ja nyrkkeilysaleilla ollenkaan samalla tavalla kuin esimerkiksi juuri noissa aikidossa ja yiquanissa.
Andy
marras 24, 2015, 00.53
Keskustelualue: Sauna
Aihe: Henkinen kehitys tai muu kokonaisvaltaisuus kamppailulajeissa
Vastaukset: 519
Luettu: 24754

Aloittelijoiden tukipulina

Suurimmassa osassa lajeja ei ollenkaan. Pitää erityisesti etsiä jos haluaa löytää lajin, jossa olisi jotain hengenasioita isommassa roolissa.

Oletan siis että tässä ei tarkoiteta mitään periksiantamattomuuden ja taistelunahlun tyyppistä juttua, mitä tietenkin pyritään kehittämään kaikissa järkevästi opetetuissa kamppailulajeissa.
Andy
marras 16, 2013, 00.53
Keskustelualue: Sauna
Aihe: Henkinen kehitys tai muu kokonaisvaltaisuus kamppailulajeissa
Vastaukset: 519
Luettu: 24754

Mitä se henkinen kasvu on...

Minusta tuossa ei kyllä varsinaisesti sanottu mitään.
Andy
marras 13, 2013, 10.34
Keskustelualue: Sauna
Aihe: Henkinen kehitys tai muu kokonaisvaltaisuus kamppailulajeissa
Vastaukset: 519
Luettu: 24754

Mitä se henkinen kasvu on...

Miten tämä liittyy mihinkään? En kärsi traumaperäisestä stressireaktiosta.
Andy
marras 12, 2013, 23.15
Keskustelualue: Sauna
Aihe: Henkinen kehitys tai muu kokonaisvaltaisuus kamppailulajeissa
Vastaukset: 519
Luettu: 24754

Mitä se henkinen kasvu on...

Itse näen kamppailulajeihin liittyvän henkisen kasvun lähinnä sellaisena, että esim. oppii säilyttämään malttinsa ja toimimaan järkevästi vaarallisissa tilanteissa joissa fyysisen vahingoittumisen riski on todellinen. Tai kykenee uskomaan voittoon ja tilanteesta selviämiseen silloinkin kun on tullut osumaa kotitarpeiksi. Tämä kehitys voi sitten heijastua muuhunkin elämään.

Nuo meditaatiojutut ja muut ovat vähän turhan esoteerisia minulle.
Andy
marras 11, 2013, 23.08
Keskustelualue: Sauna
Aihe: Henkinen kehitys tai muu kokonaisvaltaisuus kamppailulajeissa
Vastaukset: 519
Luettu: 24754

Mitä se henkinen kasvu on...

Kuten olen aiemminkin sanonut, mielestäni maksakoukku on henkisesti erittäin kasvattava tekniikka.